ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം

Post Reply
VED
Posts: 4731
Joined: Wed Aug 23, 2023 7:32 am
Contact:

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം

Post posted by VED »

Image
Image

ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Image

Image
Image
Last edited by VED on Thu Feb 15, 2024 11:29 pm, edited 14 times in total.
VED
Posts: 4731
Joined: Wed Aug 23, 2023 7:32 am
Contact:

Volume list

Post posted by VED »

കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രൗസറിൽ ഈ പേജിലെ ഏതെങ്കിലും ലിങ്കിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങിയാൽ, തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥാത്തേക്ക് വരാനായി ചെയ്യേണ്ടത്, കീ-ബോഡിലെ Alt കീ അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് back-arrow അമർത്തുക എന്നതാണ്.

മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ, സ്ക്രീനിൽ താഴെ കാണുന്ന back-arrow സ്പർശിച്ചാൽ, നേരത്തെ ഉള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങാം.


Vol 1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലേക്കൊരു എത്തിനോട്ടം

English version Click here


Vol 2. ഇവിടുത്തുകാരുടെ കൈകളിൽ പെട്ടുപോയാൽ

English version Click here


Vol 3. ബൃട്ടിഷ് -മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിസരസ്വാധീനം

English version Click here


Vol 4. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്കുള്ള മാസ്മരിക ബലം


Vol 5. ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ


Vol 6. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്


Vol 7. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ അഗാധ ഗർത്തങ്ങളിലേക്ക് വീണാൽ


Vol 8. ബൃട്ടിഷ് - മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ


Vol 9. സമൂഹത്തിൽ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ തലതിരിഞ്ഞ് വന്നാൽ


Vol 10. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കലവറ


Vol 11. കാട്ടുതേനിന്‍റെ മധുരവും, കാട്ടുകടന്നലിന്‍റെ വിഷവും


Vol 12. മലബാറിലെ നമ്പൂതിരിമാർ, അമ്പലവാസികൾ, നായർമാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച്


Vol 13. പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ


Vol 14. മലബാറിലെ മാപ്പിളമാരെക്കുറിച്ച്


Vol 15. മാപ്പിള ലഹളയെ വിശാലമായൊന്ന് നോക്കിയാൽ


Vol 16. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഉള്ളറ ചിത്രങ്ങൾ


Vol 17. മനസ്സിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചിന്തകൾ


Vol 18. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാസവരുമാനവും മറ്റും
Image


Image
Post Reply