Search found 4407 matches

posted by VED
Wed Jul 03, 2024 5:33 am
Forum: Books
Topic: Books - PDF
Replies: 1
Views: 354

Digital books

https://victoria.org.in/img/arc/MMThumb.jpg Malabar Manual by William Logan https://victoria.org.in/img/arc/TSMThumb.jpg Travancore State Manual V Nagam Aiya https://victoria.org.in/img/arc/TSMThumb.jpg Travancore State Manual V Nagam Aiya https://victoria.org.in/img/arc/NativeThumb.jpg NATIVE LIFE...
posted by VED
Tue Jul 02, 2024 4:51 pm
Forum: Books
Topic: Books - PDF
Replies: 1
Views: 354

Books - PDF

RIGHT CLICK and Open in New Tab
posted by VED
Tue Jun 25, 2024 4:23 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: DAY 2
Replies: 10
Views: 1978

Speech - English

Now, listen to the audio. After that read the speech on your own . ഇനി, ശബ്ദരേഖ കേൾക്കുക. അതിന് ശേഷം, പ്രസംഗം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി വായിക്കുക. Yet, where is the evidence of all this on the streets of this nation? The government is having a lot of money. But there is nothing an ordinary man of this nati...
posted by VED
Mon Jun 24, 2024 4:53 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 3
Replies: 10
Views: 2017

9. Full speech - The State of Our Nation

ഇനി പ്രസംഗം മുഴുവനും ഒന്ന് കേൾക്കുക. അത് സ്വന്തമായി പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. My dear friends: It is nice to be able to stand here and speak a few words to you. I want to speak to you about the terrible condition of our nation. It is true that our nation is developing. We are now a financially strong natio...
posted by VED
Tue Jun 18, 2024 12:44 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 30
Replies: 6
Views: 260

7. I am. Am I?

താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക. കോളം മൂന്നിലെ കോഡ് വാക്കുകൾ ആണ് ഇവയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ക്രീയ വാക്കുകൾ അല്ല ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറിച്ച്, വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും, അവരുടെ തൊഴിലിനെക്കുറിച്ചും മറ്റുമാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഈ വാക്യങ്ങളും, അവയുടെ ചോദ്യവാക്യങ്ങളും, അവയുടെ...
posted by VED
Tue Jun 18, 2024 12:39 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 30
Replies: 6
Views: 260

6. There

1. There is a terrible man in that office. ആ ഓഫിസിൽ ഒരു ഭയങ്കരനായ മനുഷ്യൻ ഉണ്ട്. 1a. There was a terrible man in that office ആ ഓഫിസിൽ ഒരു ഭയങ്കരനായ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2. There is a leak in the petrol tank. പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ ഒരു ചോർച്ചയുണ്ട്. 2a. There was a leak in the petrol tank. പെട്രോൾ ടാങ്കി...
posted by VED
Tue Jun 18, 2024 12:38 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 30
Replies: 6
Views: 260

5. As, So, Because

03a. As she was a good swimmer, she could save him. അയാൾ(സ്ത്രീ) ഒരു നല്ലനിലവാരമുള്ള നീന്തൽക്കാരിയായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് , അയാൾക്ക്(സ്ത്രീ) അയാളെ രക്ഷിക്കാനായി. 03b. She was a good swimmer, so she could save him. അയാൾ(സ്ത്രീ) ഒരു നല്ലനിലവാരമുള്ള നീന്തൽക്കാരിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് , അയാൾക്ക്(സ്ത്രീ) ...
posted by VED
Tue Jun 18, 2024 12:37 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 30
Replies: 6
Views: 260

4. As, So, Because

02a. As he drives recklessly, I will not go in his car. അയാൾ ലക്കുംലഗാനുമില്ലാതെയാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് എന്നതു കൊണ്ട് , ഞാൻ അയാളുടെ കാറിൽ പോകില്ല. 02b. He drives recklessly, so I will not go in his car. അയാൾ ലക്കുംലഗാനുമില്ലാതെയാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ട് ഞാൻ അയാളുടെ കാറിൽ പോകില്ല. 02c. I wi...
posted by VED
Tue Jun 18, 2024 12:36 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 30
Replies: 6
Views: 260

3. As, So, Because

01a. As it is raining, you have to take an umbrella മഴപെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതു കൊണ്ട് , നിങ്ങൾ ഒരു കുട എടുക്കേണ്ടതാണ്. 01b. It is raining. So you have to take an umbrella. മഴപെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കുട എടുക്കേണ്ടതാണ്. 01c. You should take an umbrella because it is raini...
posted by VED
Tue Jun 18, 2024 12:29 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 30
Replies: 6
Views: 260

As, So, Because

ഇനി നമുക്ക് As, So, Because എന്ന പദങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഈ മൂന്ന് പദങ്ങൾക്കും പലവിധ അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളേയുംകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരേ അർത്ഥം നൽകാനാവുന്ന വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുപഠിക്കാം. ഈ ഓരോ പദങ്ങളും വ്യത്യസ്ത വാക്യ രൂപകൽപ്പനയാണ് നൽകുക. As അങ്ങിനെ ആയതുകൊണ്ട് ............... ഇങ്ങിനെ, എ...
posted by VED
Tue Jun 18, 2024 12:22 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 30
Replies: 6
Views: 260

Day 30

മുപ്പതാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്
posted by VED
Sun Jun 16, 2024 4:27 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 29
Replies: 7
Views: 309

8. Inside/outside അകത്ത്/പുറത്ത്

Inside അകത്ത് Outside പുറത്ത് 01. Beat him from inside that room. ആ മുറിക്ക് അകത്ത് നിന്നും അയാളെ അടിക്കുക. 02. Take this box outside. ഈ പെട്ടി പുറത്ത് എടുത്തു കൊണ്ട് പോകൂ. 03. There is one man waiting for you outside. പുറത്ത് നിങ്ങളെ കാത്ത് ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട്. 04. There is nothing inside his head. അ...
posted by VED
Sun Jun 16, 2024 4:26 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 29
Replies: 7
Views: 309

7. Ever എപ്പോഴെങ്കിലും

എന്നെങ്കിലും, എപ്പോഴെങ്കിലും തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ ഉള്ള അർത്ഥം നൽകുന്ന വാക്കാണ് ever. 01. Will I ever do that? ഞാൻ അത് എന്നെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? 02. No one will ever know that. അത് ആരുംതന്നെ ഒരിക്കലും അറിയില്ല. 03. Won’t he ever come back? അയാൾ ഇനിഒരിക്കലും തിരിച്ച് വരില്ലേ? 04. Can she ever forgive them? ...
posted by VED
Sun Jun 16, 2024 4:26 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 29
Replies: 7
Views: 309

6. Never ഒരിക്കലും ഇല്ല

ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല, ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്നതുപോലുള്ള അർത്ഥം നൽകുന്ന വാക്കാണ് never. 01. I will never do it. ഞാൻ അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. 02. He will never tell a lie. അയാൾ ഒരിക്കലും ഒരു കളവ് പറയില്ല. 03. She can never pass that exam. അയാൾക്ക്(സ്ത്രീ) ഒരിക്കലും ആ പരീക്ഷ പാസാകാൻ ആവില്ല. 04. We m...
posted by VED
Sun Jun 16, 2024 4:25 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 29
Replies: 7
Views: 309

5. Didn’t you know that....? ....എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെ?

Did you know that? ..... എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവോ? എന്ന ചോദ്യവാക്യത്തിൻ്റെ നിഷേധ ചോദ്യരൂപമാണ് Didn't you know that? .... എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ഇത് കോളം നാലിലെ വാക്യ രൂപമാണ്. https://victoria.org.in/img/eclass/319.jpg You knew that .... .... എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരു...
posted by VED
Sun Jun 16, 2024 4:24 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 29
Replies: 7
Views: 309

4.Don’t you know that....? ... എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെ?

Do you know that ... ? എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ നിഷേധ ചോദ്യരൂപമാണ് , Don't you know that ... ? എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ഇത് കോളം ഒന്നിലെ വാക്യമാണ്. https://victoria.org.in/img/eclass/320.jpg You know that. You do know that. Do you know that? Do you not know that? Don't you kn...
posted by VED
Sun Jun 16, 2024 4:22 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 29
Replies: 7
Views: 309

3. There

1. There is a good news coming. ഒരു നല്ല വാർത്ത വരുന്നുണ്ട്. 1a. There was a good news coming. ഒരു നല്ല വാർത്ത വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2. There is a wonderful news that I want to tell you. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അത്യുഗ്രൻ വാർത്തയുണ്ട്. 2a. There was a wonderful news that I wanted to tel...
posted by VED
Sun Jun 16, 2024 4:22 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 29
Replies: 7
Views: 309

2. Situations

It is not easy to stop corruption in this nation. It is in everyone’s blood. People like to get things done fast. The officials will do it only if they get some bribe. ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ അഴിമതി നിർത്തലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ഇത് എല്ലാരുടേയും രക്തത്തിൽ ഉണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടത്തിക്കിട്ടാൻ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പ...
posted by VED
Sun Jun 16, 2024 4:19 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 29
Replies: 7
Views: 309

Day 29

ഇരുപത്തി ഒൻപതാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്
posted by VED
Sat Jun 15, 2024 7:37 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28
Replies: 7
Views: 290

8. Than അതിനേക്കാൾ, ഇതിനേക്കാൾ

ഒന്നിനേക്കാൾ മറ്റേതാണ് കൂടുതൽ മെച്ചം, വലുത്, നല്ലത് തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ ഉള്ള താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് than . 01. He is richer than her. അയാൾ അയാളെ(സ്ത്രീ)ക്കാൾ പണക്കാരനാണ്. 02. She is taller than him. അയാൾക്ക് (സ്ത്രീ)ക്ക് അയാളെക്കാൾ ഉയരമുണ്ട്. 03. We are more educated than them. അവരെക്...
posted by VED
Sat Jun 15, 2024 7:36 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28
Replies: 7
Views: 290

7. And ഉം

1. I want to go and live in England. എനിക്ക് ഇങ്ഗ്ളണ്ടിൽ പോകാനും, അവിടെ ജീവിക്കാനും ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. 2. We went out yesterday and came back today. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പുറത്ത് പോയി, എന്നിട്ട് ഇന്ന് തിരിച്ച് വന്നു. 3. Maths and science are quite interesting. ഗണിതവും ശാസ്ത്രവും വളരെ താൽപ്പര്യം ഉളവാക്കുന്നവയാണ്....
posted by VED
Sat Jun 15, 2024 7:36 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28
Replies: 7
Views: 290

6. Here ഇവിടെ

1. We were coming here. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരികയായിരുന്നു. 2. When I came here, you were sleeping. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. 3. You must go from here. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും പോകണം. 4. He said he would come here. അയാൾ ഇവിടെ വരും എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. 5. I will not wait for you here. ഞാൻ നിങ...
posted by VED
Sat Jun 15, 2024 7:34 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28
Replies: 7
Views: 290

5. Or

ഒന്നികിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് or . 01. You have to study English or go back to your native place. നിങ്ങൾ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വദേശത്തേക്ക് തിരിച്ച് പോകണം. 02. Give him that cake or he will start crying. അയാൾക്ക് ആ കെയ്ക്ക് നൽകുക....
posted by VED
Sat Jun 15, 2024 7:33 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28
Replies: 7
Views: 290

4. That

1. He should not have told you to write that to the collector. അത് കലക്ടർക്ക് എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് അയാൾ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. 2. That is nothing compared to what happened to us. ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ഒന്നും തന്നെയല്ല. 3. Do you belong to that group? നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെ...
posted by VED
Sat Jun 15, 2024 7:32 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28
Replies: 7
Views: 290

3. There

1. There is a mobile shop in the shopping centre. ഷോപ്പിങ്ങ് സെൻ്ററിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. 1a. There was a mobile shop in the shopping Centre. ഷോപ്പിങ്ങ് സെൻ്ററിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2. There is a ghost in this house. ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രേതം ഉണ്ട് 2a. There was a ghost in this house. ഈ ...
posted by VED
Sat Jun 15, 2024 7:31 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28
Replies: 7
Views: 290

2. Situations

Many people are happy that he did not get the prize. Some of them are jealous. Others don’t like him. His friends also don’t like to see him win a prize. അയാൾക്ക് സമ്മാനം ലഭിക്കാത്തതിൽ പല ആളുകളും സന്തുഷ്ടരാണ്. അവരിൽ ചലർക്ക് അസൂയയാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമല്ല. അയാൾ ഒരു സമ്മാനം നേടുന്നത് കാണാൻ അ...
posted by VED
Sat Jun 15, 2024 7:30 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28
Replies: 7
Views: 290

Day 28

ഇരുപത്തിയെട്ടാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്
posted by VED
Thu Jun 13, 2024 3:26 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 27
Replies: 6
Views: 277

7. And ഉം

ഇനി and എന്ന വാക്ക് പഠിക്കാം. ഈ വാക്ക് മലയാളത്തിലെ ഉം എന്ന അർത്ഥം നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അയാളും ഞാനും. He and I. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ വിധമായുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ I എന്ന വാക്ക് രണ്ടാമതോ , അവസാനമോ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത്, I and he. എന്നു പറയാൻ പാടില്ല. My sister and I. എന്നു പറയാം. I and my sister....
posted by VED
Thu Jun 13, 2024 3:23 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 27
Replies: 6
Views: 277

6. When

01. He looked quite tired when I saw him yesterday. അയാളെ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പോൾ, അയാൾ വളരെ ക്ഷീണിതനായി കാണപ്പെട്ടു. 02. She was cooking when she heard him call. അയാൾ(സ്ത്രീ) ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്, അയാൾ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടത്. . 03. I would have stopped him when he came out. അയാൾ പുറ...
posted by VED
Thu Jun 13, 2024 3:21 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 27
Replies: 6
Views: 277

5. Here

1. Here I can do many things. ഇവിടെ എനിക്ക് പലതും ചെയ്യാനാവും. 2. Here is the place where she lives. അയാൾ(സ്ത്രീ) ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതാ. 3. Here are the plates you gave me yesterday. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ എനിക്ക് തന്ന പ്ളെയ്റ്റുകൾ ഇതാ. 4. Here are the tickets he gave me. അയാൾ എനിക്ക് തന്ന ടിക്കറ്റുകൾ ഇതാ. ...
posted by VED
Thu Jun 13, 2024 3:20 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 27
Replies: 6
Views: 277

4. That

1. That was the right time to go out. പുറത്ത് പോകാൻ ഉചിതമായ സമയമായിരുന്നു അത്. 2. Why has he been asked to go? അയാളോട് പോകാൻ എന്ത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 3. That hospital is in a very good location. ആ ആശുപത്രി ഒരു വളരെ നല്ല സ്ഥാനത്താണ്. 4. You should not allow that man to come here again. ആ ആളെ ...
posted by VED
Thu Jun 13, 2024 3:19 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 27
Replies: 6
Views: 277

3. There

1. There is a terrorist in the town. പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഭീകരപ്രവർത്തകൻ ഉണ്ട്. 1a. There was a terrorist in the town. പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഭീകരപ്രവർത്തകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2. There is a fox in the garden. തോട്ടത്തിൽ ഒരു കുറുക്കൻ ഉണ്ട്. 2a. There was a fox in the garden. തോട്ടത്തിൽ ഒരു കുറുക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3. ...
posted by VED
Thu Jun 13, 2024 3:17 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 27
Replies: 6
Views: 277

2. Situations

His sister got married last month. After she left the place, his house has become very quiet. He has no one to talk to at home. So he is always going to the library. അയാളുടെ സഹോദരി കഴിഞ്ഞമാസം വിവാഹിതയായി. അയാൾ(സ്ത്രീ) അവിടം വിട്ട് പോയതിന് ശേഷം, അയാളുടെ വീട് വളരെ നിശബ്ദ്ധമായിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ അയാൾക്...
posted by VED
Thu Jun 13, 2024 3:04 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 27
Replies: 6
Views: 277

Day 27

ഇരുപത്തിയേഴാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്
posted by VED
Wed Jun 12, 2024 12:05 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 26
Replies: 6
Views: 272

10. Why അത് കൊണ്ടാണ്

Why എന്ന വാക്കിൻ്റെ പൊതുവായുള്ള അർത്ഥം എന്തിന് , എന്ത് കാരണത്താൽ , എന്തിനായിരുന്നു എന്നല്ലൊം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ വാക്ക് അതിനാൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യവാക്കാണ്. എന്നാൽ ഇതേ അർത്ഥം ചേർക്കാൻ ആവശ്യം വരുന്ന പ്രസ്താവനാ വാക്യങ്ങളിലും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ എന്തിനായിരുന്നു അവിടെ വന...
posted by VED
Wed Jun 12, 2024 11:59 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 26
Replies: 6
Views: 272

6. Where

Where എന്ന വാക്ക് ചോദ്യവാക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ഈ വാക്കിൻ്റെ പൊതുവായുള്ള അർത്ഥം എവിടെ എന്നാണ്. ഈ വാക്ക് ചോദ്യവാക്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുക. മറിച്ച്, പ്രസ്താവനാ വാക്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ വാക്യം നോക്കുക: നിങ്ങൾ ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം. I know whe...
posted by VED
Wed Jun 12, 2024 11:58 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 26
Replies: 6
Views: 272

5. Here

1. Here is the cook who can do the cooking. ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പാചകക്കാരൻ ഇതാ. 2. Here is the bird, you had talked about. നിങ്ങൾ പരാമർശിച്ച ആ പക്ഷി ഇതാ. 3. Here is the film actor, who got the award. സമ്മാനം ലഭിച്ച ആ സിനിമാ അഭിനേതാവ് ഇതാ. 4. Here is the man who spoke nice things about you...
posted by VED
Wed Jun 12, 2024 11:56 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 26
Replies: 6
Views: 272

4. That

1. That is why I do not like him. അത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്. 1a. That was why I did not like him. അത് കൊണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നത്. 2. That is the only thing which I will allow. ഞാൻ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം അത് മാത്രമായിരിക്കും. 2a. That was the only thing which I wou...
posted by VED
Wed Jun 12, 2024 11:55 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 26
Replies: 6
Views: 272

3. There

1. There is a chance that he will come. അയാൾ വരും എന്നതിന് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. 2. There are hundreds of books inside that room. ആ മുറിക്കകത്ത് നൂറ് കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട്. 2a. There were hundreds of books inside that room. ആ മുറിക്കകത്ത് നൂറ് കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3. There are patient...
posted by VED
Wed Jun 12, 2024 11:53 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 26
Replies: 6
Views: 272

2. Situations

My aim is to become a doctor. My parents also want me to become a doctor. They want me to go to Britain after becoming a doctor. They feel that life in Britain will be very easy. ഒരു ഡോക്ടറാകുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാകാനാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു ഡോക്ടറായതിന് ശേഷം...
posted by VED
Wed Jun 12, 2024 11:53 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 26
Replies: 6
Views: 272

Day 26

ഇരുപത്തിആറാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്
posted by VED
Mon Jun 10, 2024 9:11 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 25
Replies: 5
Views: 223

6. Here

Here എന്ന വാക്കിന് ഇവിടെ എന്നും, ഇതാ എന്നും അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ, ഇതാ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ വാക്ക് പഠിക്കുന്നത്. 01. Here is your money. നിങ്ങളുടെ പണം, ഇതാ. 02. Here is some money for you to keep. നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാനിതാ കുറച്ച് പണം. 03. Here is a film for you to see. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇതാ ഒരു...
posted by VED
Mon Jun 10, 2024 9:10 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 25
Replies: 5
Views: 223

5. Situations

My aim is to become a doctor. My parents also want me to become a doctor. They want me to go to Britain after becoming a doctor. They feel that life in Britain will be very easy. ഒരു ഡോക്ടറാകുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാകാനാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു ഡോക്ടറായതിന് ശേഷം...
posted by VED
Mon Jun 10, 2024 9:08 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 25
Replies: 5
Views: 223

4. That

That എന്ന വാക്കിൻ്റെ പൊതുവായുള്ള അർത്ഥം അത് എന്നാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ വാക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാം. എന്നാൽ that എന്ന വാക്ക് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിലും പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് എന്ന് എന്ന അർത്ഥം നൽകാനാണ്. എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന വാക്യം കാണുക. അതിൽ എന്ന് എന്ന അർത്ഥം നൽകുന്നത് that ആണ്. You...
posted by VED
Mon Jun 10, 2024 9:07 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 25
Replies: 5
Views: 223

3. There - അവിടെ

ഇനി there എന്ന പദത്തിൻ്റെ അവിടെ എന്ന അർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. 01. He must come there next week. അയാൾ അടുത്ത ആഴ്ച അവിടെ വരണം. 02. They should catch him from there. അവർ അയാളെ അവിടെ വച്ച് പിടിക്കണം. 03. We want you to come there. നിങ്ങൾ അവിടെ വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 0...
posted by VED
Mon Jun 10, 2024 9:06 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 25
Replies: 5
Views: 223

1. There sentences!

There എന്ന വാക്കിന് അവിടെ എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അർത്ഥം ഉപയോഗിക്കാതെതന്നെ , വാക്യപ്രയോഗത്തിൽ there എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ആണ്. അവ താഴെ കാണുക. ശബ്ദാവിഷ്കരണം കേൾക്കുക. ആവർത്തിക്കുക. 1. There is a cow on the road. റോഡിൽ ഒരു പശു ഉണ്ട്. 1a. There was a...
posted by VED
Mon Jun 10, 2024 9:02 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 25
Replies: 5
Views: 223

Day 25

ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്
posted by VED
Sat Jun 08, 2024 12:13 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 24
Replies: 5
Views: 290

That എന്ന വാക്കിൻ്റെ പൊതുവായുള്ള അർത്ഥം അവിടെ എന്നാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ വാക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാം. എന്നാൽ that എന്ന വാക്ക് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിലും പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് എന്ന് എന്ന അർത്ഥം നൽകാനാണ്. എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന വാക്യം കാണുക. അതിൽ എന്ന് എന്ന അർത്ഥം നൽകുന്നത് that ആണ്. Y...
posted by VED
Sat Jun 08, 2024 12:09 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 24
Replies: 5
Views: 290

5. There - അവിടെ

ഇനി there എന്ന പദത്തിൻ്റെ അവിടെ എന്ന അർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. 01. He must come there next week. അയാൾ അടുത്ത ആഴ്ച അവിടെ വരണം. 02. They should catch him from there. അവർ അയാളെ അവിടെ വച്ച് പിടിക്കണം. 03. We want you to come there. നിങ്ങൾ അവിടെ വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 0...
posted by VED
Sat Jun 08, 2024 12:04 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 24
Replies: 5
Views: 290

4. There sentences!

There എന്ന വാക്കിന് അവിടെ എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അർത്ഥം ഉപയോഗിക്കാതെതന്നെ, വാക്യപ്രയോഗത്തിൽ there എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ആണ്. അവ താഴെ കാണുക. ശബ്ദാവിഷ്കരണം കേൾക്കുക. ആവർത്തിക്കുക. 1. There is a cow on the road. റോഡിൽ ഒരു പശു ഉണ്ട്. 1a. There was a ...
posted by VED
Sat Jun 08, 2024 12:00 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 24
Replies: 5
Views: 290

3. Situations

This year it is very hot. Last year, we had a lot of rain in December. I think there is something wrong with the climate. If rains don’t come in time, the rivers will go dry. ഈ വർഷം നല്ല ഉഷ്ണമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഡിസംബറിൽ നമുക്ക് കുറേയധികം മഴയുണ്ടായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥയിൽ എന്തോ പിശക് ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക...
posted by VED
Sat Jun 08, 2024 11:56 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 24
Replies: 5
Views: 290

2. A brief statement

ഇന്നു മുതൽ നമുക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിലെ മറ്റ് വാക്യപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു പഠിക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, വെറും കുറേ വാക്യങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുപഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭാഷ ഉപയോഗിക്കേണമെങ്കിൽ വാക്കുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായ...
posted by VED
Sat Jun 08, 2024 11:46 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 24
Replies: 5
Views: 290

Day 24

ഇരുപത്തി നാലാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ് ഇത്ര ദിവസം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചുരുക്കിപ്പറയാം. Col 1 https://victoria.org.in/img/eclass/305.jpg ആരെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തു, അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കോളം ഒന്നിലെ വാക്യരചനയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ വാക്യങ്ങൾ നീട്ടിപ...
posted by VED
Fri Jun 07, 2024 12:21 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 23
Replies: 9
Views: 376

10. A brief statement

ഇതോടെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിലെ ക്രീയാ വാക്കുകളെ അഞ്ച് കോളങ്ങളിൽ വേർതിരിച്ചുവെച്ച്, അതാത് കോളങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഡ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, You come, You go, You eat തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ ഉള്ള വാക്കുകൾക്ക് ഉള്ള സാധാരണ ...
posted by VED
Thu Jun 06, 2024 12:52 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 23
Replies: 9
Views: 376

9. Col 5 - should have

https://victoria.org.in/img/eclass/304.jpg I should have spoken to her about this when she came here yesterday. അയാൾ (f) ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ, ഞാൻ അയാളോട് (f) ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. Should he have spoken to their manager about their lack of courtesy? അവരുടെ മര്യാദകുറവിനെക്കുറിച്...
posted by VED
Thu Jun 06, 2024 12:46 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 23
Replies: 9
Views: 376

8. Col 5 - should have

ഇനി നമുക്ക് കോളം അഞ്ചിലെ അടുത്ത കോഡ് വാക്ക് പ്രയോഗമായ should have ഉപയോഗിച്ച് വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് പരിശീലിക്കാം.

should have എന്ന കോഡ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ്.


കോളം അഞ്ചിലെ വാക്ക് രൂപത്തിന് വാക്യങ്ങളിൽ രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കില്ലായെന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക.

posted by VED
Thu Jun 06, 2024 12:09 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 23
Replies: 9
Views: 376

7. Col 5 - would have accused

https://victoria.org.in/img/eclass/303.jpg I would have accused them of this crime. ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. Would he have accused us of this crime? ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന് അയാൾ നമ്മളെ കുറ്റാരോപണം നടത്തുമായിരുന്നുവോ? Why would she have accused them? അയാൾ (f) അവരെ എന്തിന് കു...
posted by VED
Thu Jun 06, 2024 12:07 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 23
Replies: 9
Views: 376

6. Col 5 - would have

ഇനി നമുക്ക് കോളം അഞ്ചിലെ അടുത്ത കോഡ് വാക്ക് പ്രയോഗമായ would have ഉപയോഗിച്ച് വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് പരിശീലിക്കാം.

would have എന്ന കോഡ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാണ്.


കോളം അഞ്ചിലെ വാക്ക് രൂപത്തിന് വാക്യങ്ങളിൽ രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കില്ലായെന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക.

posted by VED
Thu Jun 06, 2024 11:25 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 23
Replies: 9
Views: 376

5. Col 5 -

https://victoria.org.in/img/eclass/302.jpg I could have failed in my first attempt. എൻ്റെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ എനിക്ക് പരാജയപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. Could he have failed in his first attempt? അയാളുടെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ അയാൾക്ക് പരാജയപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവോ? How could she have failed in her first attempt? അ...
posted by VED
Thu Jun 06, 2024 11:19 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 23
Replies: 9
Views: 376

4. Col 5 - could have

ഇനി നമുക്ക് കോളം അഞ്ചിലെ അടുത്ത കോഡ് വാക്ക് പ്രയോഗമായ could have ഉപയോഗിച്ച് വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് പരിശീലിക്കാം. could have എന്ന കോഡ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു , ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. കോളം അഞ്ചിലെ വാക്ക് രൂപത്തിന് വാക്യങ്ങളിൽ രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കില്ലായെന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്...
posted by VED
Thu Jun 06, 2024 11:06 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 23
Replies: 9
Views: 376

3. Arrive

https://victoria.org.in/img/eclass/301.jpg I had arrived in the morning. ഞാൻ രാവിലെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. When had he arrived yesterday? അയാൾ ഇന്നലെ എപ്പോഴാണ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? Why had she arrived there early in the morning? അയാൾ (f) എന്തിനാണ് അതിരാവിലെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? Th...
posted by VED
Thu Jun 06, 2024 10:57 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 23
Replies: 9
Views: 376

2. Col 5 - had

ഇനി നമുക്ക് കോളം അഞ്ചിലെ അടുത്ത കോഡ് വാക്കായ had ഉപയോഗിച്ച് വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് പരിശീലിക്കാം.

had എന്ന കോഡ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, ഉണ്ടായിരുന്നു, കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ്.


കോളം അഞ്ചിലെ വാക്ക് രൂപത്തിന് വാക്യങ്ങളിൽ രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കില്ലായെന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക.

posted by VED
Thu Jun 06, 2024 10:53 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 23
Replies: 9
Views: 376

Day 23

ഇരുപത്തിമൂന്നാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്
posted by VED
Tue Jun 04, 2024 10:41 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 22
Replies: 10
Views: 389

11. Col 5 - has

https://victoria.org.in/img/eclass/299.jpg He has run out of the burning building. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും അയാൾ പുറത്തേക്ക് ഓടിയിട്ടുണ്ട്. Has she run around the lake? അയാൾ (f) തടാകത്തിന് ചുറ്റും ഓടിയിട്ടുണ്ടോ? Has Ragini not run to the gate? രാഗിണി ഗെയ്റ്റിലേക്ക് ഓടിയിട്ടില്ലെ?...
posted by VED
Tue Jun 04, 2024 8:38 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 22
Replies: 10
Views: 389

10. Col 5 - have

https://victoria.org.in/img/eclass/300.jpg I have sat down. ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. Have they sat down? അവർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? Have we not sat down? നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ടില്ലെ? Haven’t we sat down? Why have you not sat down? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ടില്ല? Why haven’t you sat down? When have they sat down...
posted by VED
Tue Jun 04, 2024 8:10 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 22
Replies: 10
Views: 389

9. Col 5

ഇനി നമുക്ക് കോളം അഞ്ചിലെ കോഡ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് Have / Has എന്ന കോഡ് വാക്കുകൾ നോക്കാം. ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഉണ്ട് , കൈവശം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ്. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, അയാൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നുപോലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ കോഡ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവും. എന്നാൽ, ശ്ര...
posted by VED
Tue Jun 04, 2024 7:51 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 22
Replies: 10
Views: 389

8. Col 4 - did

https://victoria.org.in/img/eclass/294.jpg ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക, brought എന്നാൽ കൊണ്ടുവന്നു തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ആണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതേ സമയം, bought എന്നത്, വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ആണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത്, buy എന്ന വാക്കിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വാക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്, brou...
posted by VED
Tue Jun 04, 2024 7:51 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 22
Replies: 10
Views: 389

7. Col 3 - will be

https://victoria.org.in/img/eclass/293.jpg I will be talking to his father tomorrow. ഞാൻ നാളെ അയാളുടെ പിതാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. Will he be talking to our parents next week? അയാൾ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് അടുത്ത ആഴ്ച സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കുമോ? She will not be talking with us till we submit...
posted by VED
Tue Jun 04, 2024 7:50 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 22
Replies: 10
Views: 389

6. Col 3 - are / were

https://victoria.org.in/img/eclass/290.jpg We are buying a car from that shop. ഞങ്ങൾ ആ കടയിൽ നിന്നും ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കുകയാണ്. Are we buying a car from that shop? ഞങ്ങൾ ആ കടയിൽ നിന്നും ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കുകയാണോ? When are you buying a car from that shop? നിങ്ങൾ ആ കടയിൽ നിന്നും ഒരു കാർ എപ്പോഴാണ് വാങ്ങിക...
posted by VED
Tue Jun 04, 2024 7:49 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 22
Replies: 10
Views: 389

5. Col 3 - is / was

https://victoria.org.in/img/eclass/291.jpg She is selling her novel online. അയാൾ (f) അയാളുടെ (f) നോവൽ ഓൺലൈൻ വേദികളിൽ വിൽക്കുകയാണ്. Is he selling his old car? അയാൾ അയാളുടെ പഴയ കാർ വിൽക്കുകയാണോ? Why is she selling her old car? അയാൾ (f) അയാളുടെ (f) പഴയ കാർ എന്തിനാണ് വിൽക്കുന്നത്? He is not selling any...
posted by VED
Tue Jun 04, 2024 7:47 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 22
Replies: 10
Views: 389

4. Col 3 - am / was

https://victoria.org.in/img/eclass/288.jpg I am fighting for a long time. ഞാൻ കുറേ കാലമായി പൊരുതുകയാണ്. I was fighting since morning. ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ ശണ്ഠകൂടുകയായിരുന്നു. Am I fighting for a long time ഞാൻ കുറേ കാലമായി പൊരുതുകയാണോ? Was I fighting since morning? ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ ശണ്ഠകൂടുകയായിരുന്നുവോ?...
posted by VED
Tue Jun 04, 2024 7:46 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 22
Replies: 10
Views: 389

3. Col 2 - must

https://victoria.org.in/img/eclass/286.jpg We must ask for some more facilities. കുറച്ച് കൂടി സൗകര്യങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ ചോദിക്കേണം. Must we ask for some more facilities? കുറച്ച് കൂടി സൗകര്യങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ ചോദിക്കേണമോ? Why must we ask for some more facilities? കുറച്ച് കൂടി സൗകര്യങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ എന്തി...
posted by VED
Tue Jun 04, 2024 7:46 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 22
Replies: 10
Views: 389

2. Col 2 - may

Image


She may search for her bag in the morning.
അയാൾ (f) അയാളുടെ (f) bagനായി രാവിലെ തിരഞ്ഞേക്കാം.

May she search for her bag in the morning?
അയാൾ (f) അയാളുടെ (f) bagനായി രാവിലെ തിരഞ്ഞോട്ടെ?
posted by VED
Tue Jun 04, 2024 7:43 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 22
Replies: 10
Views: 389

Day 22

ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കാണും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞ വിവിധ കോളങ്ങളിലെ വാക്ക് കോഡുകൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാനായി വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന്.
posted by VED
Fri May 03, 2024 7:47 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 29 a
Replies: 5
Views: 240

6.

I am a gentleman. ഞാൻ ഒരു മാന്യനാണ്. Am I a gentleman? I am a good man. ഞാൻ ഒരു നല്ലമനുഷ്യനാണ്. Am I a good man? I am a handsome man. ഞാൻ ഒരു സുമുഖനാണ്. Am I a handsome man? I am a kind man. ഞാൻ ഒരു കാരുണ്യവാനാണ്. Am I a kind man? I am a learned man. ഞാൻ ഒരു പഠിപ്പുള്ള ആളാണ്. Am I a learned man? I ...
posted by VED
Fri May 03, 2024 7:45 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 29 a
Replies: 5
Views: 240

5. Feudal language issues

7. Ennobling words and usages are reserved for those seen as or defined as superior persons. ഉയർന്നവർ എന്നുകാണപ്പുടന്നവരേയും, കരുതപ്പെടുന്നവരേയും, അമിതമായി ബഹുമാനിക്കുന്നതും, ആശ്ലേഷിക്കുന്നതുമായ വാക്കുകളാൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. 8. This can create the issue of inequality before the law. നിയമത്തിന് മുന...
posted by VED
Fri May 03, 2024 7:41 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 29 a
Replies: 5
Views: 240

4. As, So, Because!

1a. As he did not look down, he fell into a ditch. അയാൾ താഴേക്ക് നോക്കിയില്ല എന്നത് കൊണ്ട്, അയാൾ ഒരു ഓടയിൽ വീണു. 1b. He did not look down, so he fell into a ditch. അയാൾ താഴേക്ക് നോക്കിയില്ല. അത് കൊണ്ട്, അയാൾ ഒരു ഓടയിൽ വീണു. 1c. He fell into a ditch, because he did not look down. അയാൾ ഒരു ഓടയിൽ വീണു...
posted by VED
Fri May 03, 2024 7:39 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 29 a
Replies: 5
Views: 240

3. There

1. There are a few children on the wall. (ആ) മതിലിന്മേൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. 1a. There were a few children on the wall. (ആ) മതിലിന്മേൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2. There are five marks on his face. അയാളുടെ മുഖത്ത് അഞ്ച് അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ട്. 2a. There were five marks on his face. അയാളുടെ മുഖത്ത...
posted by VED
Fri May 03, 2024 7:36 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 29 a
Replies: 5
Views: 240

2.

https://victoria.org.in/img/eclass/65.jpg I enquire about him every day. ഞാൻ അയാളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ അയാളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അന്വേഷിക്കുന്നു. Do I enquire about him every day? ഞാൻ അയാളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ? From where do I enquire about him e...
posted by VED
Fri May 03, 2024 7:35 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 29 a
Replies: 5
Views: 240

Day 29 a

27
posted by VED
Sun Apr 28, 2024 3:04 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: DAY 2
Replies: 10
Views: 1978

8. Speech - State of our nation 2

കഴിഞ്ഞ ക്ളാസിൽ പഠിച്ച പ്രസംഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇത്. Yet, where is the evidence of all this on the streets of this nation? എന്നിട്ടും ഇതിൻ്റെയെല്ലാം തെളിവ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിലെ തെരുവുകളിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? The government is having a lot of money. സർക്കാരിൻ്റെ കൈവശം വളരെയധികം പണം ഉണ്ട്. But there is ...
posted by VED
Thu Apr 25, 2024 12:14 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28 a
Replies: 6
Views: 259

7. Railway journey

posted by VED
Thu Apr 25, 2024 12:12 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28 a
Replies: 6
Views: 259

6.I am. Am I?

del
posted by VED
Thu Apr 25, 2024 12:08 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28 a
Replies: 6
Views: 259

5.

5. In this sense, Malayalam, Hindi, Tamil and many other Indian languages are entirely different from English. ഈ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ, മലയാളവും, ഹിന്ദിയും, തമിഴും, മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളും, ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമാണ്. 6. Pejorative words of addressing and referring to are used towards pe...
posted by VED
Thu Apr 25, 2024 12:05 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28 a
Replies: 6
Views: 259

4. As, So, Because!

1a. As he does not sleep in the night time, he is very tired in the daytime. അയാൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാറില്ല എന്നത് കൊണ്ട്, പകൽസമയത്ത് അയാൾ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ്. 1b. He does not sleep in the night time. So he is very tired in the daytime. അയാൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാറില്ല. അത് കൊണ്ട്, പകൽസമയത്ത് അയാൾ വളരെ ക്ഷീണിതന...
posted by VED
Thu Apr 25, 2024 12:02 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28 a
Replies: 6
Views: 259

3.

1. There are some people coming here. കുറച്ച് ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. 1a. There were some people coming here. കുറച്ച് ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2. There are certain good signs. ശുഭകരമായ ചില അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ട്. 2a. There were certain good signs. ശുഭകരമായ ചില അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3. ...
posted by VED
Thu Apr 25, 2024 11:56 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28 a
Replies: 6
Views: 259

2.

https://victoria.org.in/img/eclass/46close.jpg കോളം രണ്ടിലെ Close എന്ന വാക്ക് എടുക്കാം. Col 1 Close/Closes അടക്കാറുണ്ട്, അടക്കുന്നു Col 2 Close അടക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Closing അടക്കുന്നു, അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അടക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Closed അടച്ചു Col 5 Close...
posted by VED
Thu Apr 25, 2024 11:53 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 28 a
Replies: 6
Views: 259

Day 28 a

Day 26.
posted by VED
Sun Apr 14, 2024 7:49 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 27 a
Replies: 5
Views: 259

5. Railway journey

posted by VED
Sun Apr 14, 2024 7:44 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 27 a
Replies: 5
Views: 259

4.

DEL
posted by VED
Sun Apr 14, 2024 7:35 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 27 a
Replies: 5
Views: 259

3. As, So, Because

1a. As he drives recklessly, I will not go in his car. അയാൾ ലക്കുംലഗാനുമില്ലാതെയാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട്, ഞാൻ അയാളുടെ കാറിൽ പോകില്ല. 1b. He drives recklessly, so I will not go in his car. അയാൾ ലക്കുംലഗാനുമില്ലാതെയാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് ഞാൻ അയാളുടെ കാറിൽ പോകില്ല. 1c. I will n...
posted by VED
Sun Apr 14, 2024 7:32 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 27 a
Replies: 5
Views: 259

2.

1. There are eight buses on the road. നിരത്തിൽ എട്ട് ബസ്സുകൾ ഉണ്ട്. 1a. There were eight buses on the road. നിരത്തിൽ എട്ട് ബസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2. There are some writings on the wall. ചുമരിൽ ചില എഴുത്തുകൾ ഉണ്ട്. 2a. There were some writings on the wall. ചുമരിൽ ചില എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3. Ther...
posted by VED
Sun Apr 14, 2024 7:27 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 27 a
Replies: 5
Views: 259

2.

https://victoria.org.in/img/eclass/43catch.jpg Col 1 Catch/Catches പിടിക്കാറുണ്ട്, പിടിക്കുന്നു Col 2 Catch പിടിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Catching പിടിക്കുന്നു, പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പിടിക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Caught പിടിച്ചു Col 5 Caught പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന...
posted by VED
Sat Apr 13, 2024 8:28 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 27 a
Replies: 5
Views: 259

Day 27 a

25
posted by VED
Mon Apr 08, 2024 6:21 am
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

15. ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് അതീതമായുള്ള ഒരു വേദി

ഇനി മനുഷ്യമനസ്സിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അതീന്ദ്ര്യ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഈ കാര്യം വിശദ്ധമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുൻപായി സോഫ്ട്വേർ എന്ന വേദിയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇന്ന് പലവിധ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ മനുഷ്യർ എന്ന് പൊതുവായി നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്ന പലവിധ ജീവജാലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവ ന...
posted by VED
Sun Apr 07, 2024 4:24 am
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

14. Virtual design view

Virtual design view എന്താണ് എന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വിശദ്ധീകരിക്കാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ലിങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Victoria Institutionsൻ്റെ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന വെബ് സൈറ്റിൻറെ Home page ഈ രീതിയിൽ ആയിരുന്നു. https://victoria.org.in/img/...
posted by VED
Sat Apr 06, 2024 3:43 am
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

13. പീഠത്തിന് ബലവും ബലക്കുറവും നൽകുന്നവർ

മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹികവും കുടുബപരവും തൊഴിൽപരവും മറ്റുമായ ജീവിതത്തിൽ പ്ളാറ്റ്ഫോം എന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നണിയിൽ അദൃശ്യമായോ ചെറുതായി അനുഭവബോധ്യമായോ നിൽക്കും. ഈ പ്ളാറ്റ്ഫോമിന് ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ പലപ്പോഴും വാക്കുകളാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതായി കാണുക. ഈ പ്ളാറ്റ്ഫോമിനെ മനസ്സിലാക്കിത്തരാനായി ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നൽകാം....
posted by VED
Thu Apr 04, 2024 4:58 am
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

12. സ്വപ്നവും മറ്റും

നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ച കാര്യം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറയാം. മനസ്സും, ശരീരവും, ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളും, വികാരങ്ങളും, ചിന്തകളും, ഭാവനയും, സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം ഏതോ അതീന്ദ്ര്യ സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനത്തിൻ്റേയോ സംവിധാനങ്ങളുടേയോ സൃഷ്ടിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യവും അതേ പോലുള്ള ഏതോ അതീന്ദ്ര്യ സോഫ്ട്വേർ സംവി...
posted by VED
Wed Apr 03, 2024 5:02 pm
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

11. കയറിവരുന്ന അക്കമൂല്യങ്ങൾ

മനസ്സിൻ്റേയും മസ്തിക്ഷ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റേയും വൈകാരിക ഭാവങ്ങളുടേയും സോഫ്ട്വറിലേക്ക് പുറത്ത് നിന്നുമുള്ള സ്വരരൂപത്തിലുള്ള വാക്കുകളിലെ ഡാറ്റകൾ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് കാതുകൾ ആണ്. ഇത് എഴുത്ത് രൂപത്തിൽ ആവമ്പോൾ, അവയെ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് കണ്ണുകളും ആവാം. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ വാക്കുകളുടെ ഉയരത്താഴ്ചയും മറ്റും ഈ വ...
posted by VED
Wed Apr 03, 2024 5:28 am
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

10. അദൃശ്യമായ അറകളും ഘടനകളും

വ്യക്തികൾക്ക് കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും തൊഴിൽ വേദികളിലും വ്യത്യസ്ത ഉയരങ്ങളിലും താഴ്ചയിലും ഉള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഇത് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വൻ പിടിവലികൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യക്തി ഒരു വേദിയിൽ ചേട്ടനും അദ്ദേഹവും ഓരും മറ്റുമായിരിക്കാം. മറ്റൊരു വേദിയിൽ അതേ വ്യക്തി വെറും...
posted by VED
Mon Apr 01, 2024 3:10 am
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

9. നേത്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള അഭൗതിക കിരണങ്ങൾ

ഇനി നേത്രങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, നേത്രങ്ങൾ എന്നത് ഒരു നിർജ്ജീവമായ ഒരു cameraയോ lensസോ അല്ല. മറിച്ച്, പുറത്തുള്ള ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സോഫ്ട്വേർ കോഡുകളിലൂടെ ഒപ്പിയെടുത്ത്, അവ തലച്ചോറിലുള്ള സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനത്തിൽ എത്തിച്ച്, ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഒരു 3-D ചിത്രമായി മാറ്റുന്ന ഒരു സംവി...
posted by VED
Mon Apr 01, 2024 3:08 am
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

8. വലക്കെട്ടിനുള്ളിലെ സ്ഥാനീകരണത്തിൽ ഇടിച്ചിൽ വന്നാൽ

ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ വാക്കുകൾക്ക് വൻ പ്രകോപന ശക്തിയുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇത് മറ്റൊരു കാര്യത്തേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കാം. ഇങ്ങൾ👆 - ഇഞ്ഞി👇ഏണിപ്പടിലെ കീഴ്സ്ഥാനക്കാരൻ ഉന്നത സ്ഥാനക്കാരനെ വളരെ ലഭിതമായ സ്വരത്തിൽ ഇഞ്ഞി, നീ, അവൻ, അവള്, തുടങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നിർവ്വചിച്ചാൽ ഉന്നത സ്ഥാനക്കാരനിൽ / സ്ഥാനക്കാരിയിൽ മാനസിക സമനിലതെറ്റ...
posted by VED
Sat Mar 30, 2024 11:05 pm
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

7. മറ്റുള്ളവർ വാക്കുകളിൽ തരംതാഴ്ത്തിയാൽ

https://victoria.org.in/img/a/161.png ഒരു വ്യക്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് ചില രീതിയിലുള്ള വ്യതിചലിച്ച പരുമാറ്റം പ്രകടമായാൽ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തേണ്ടത്, ഇതിന് പ്രേരണനൽകിയതോ പ്രകോപനം നൽകിയതോ ആയ സംഭവം, രംഗവേദി, വ്യക്തി, വാക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയേയാണ്. ഇതിന് പുറമേ താമസ സ്ഥലം, താമസ സ്ഥലമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില...
posted by VED
Sat Mar 30, 2024 5:05 am
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

6.മാനസിക ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെ പരിസമാപ്തി

ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ചെറിയതും കേൾക്കാൻ പോലും സ്വര ദൈർഘ്യം ഇല്ലാത്തതുമായ ചില വാക്കുകൾക്ക് വൻ പ്രഹര ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാരും സാർ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ, ആനുപാതികമായി ഇങ്ങൾ👆 - ഇഞ്ഞി👇 ഏണിപ്പടിയിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഒന്ന് നീ എന്നോ ഇഞ്ഞി എന്നെ സംബോധന ചെയ്താൽ, ഉന്നത വ്യക്തിയിൽ വരുന്ന...
posted by VED
Sat Mar 30, 2024 5:01 am
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

5. ഇങ്ങൾ👆 - ഇഞ്ഞി👇 ഏണിപ്പടിയിലെ സ്ഥാനീകരണം

https://victoria.org.in/img/a/159.png ഇനി മനുഷ്യമനസ്സിന് സമ്മർദ്ദം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യത്തേത് അലോസരകരമായ സംഭവങ്ങൾ ആണ്. ഇവ മനസ്സിന് വേദനയും വെപ്രാളവും നൽകാം. ഇത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിലും നിലവിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ആഘാതം വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഇത്രയും...
posted by VED
Sat Mar 30, 2024 5:00 am
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

4. നേത്രങ്ങൾ എന്ന സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനം

https://victoria.org.in/img/a/158.png ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്ന സോഫ്ട്വേർ സംവിധാത്തിലേക്ക് പുറമെ നിന്നുമുള്ള ഡാറ്റകൾ കയറ്റിവിടാനുള്ള പലവിധ സംവിധാനങ്ങൾ ആണ് പഞ്ചേന്ദ്ര്യങ്ങൾ എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് കണ്ണ് എന്നത് പലവിധ കാഴ്ചകളും തലച്ചോറിലേക്ക് കടത്തിവിടും. തലച്ചോറിൻ്റെ സോഫ്ട്വേർ സംവിധാ...
posted by VED
Sat Mar 30, 2024 4:58 am
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

3. പഴയ എഴുത്തുകൾ

https://victoria.org.in/img/a/157.gif മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സും മസ്തിക്ഷവും ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുഭൂതികളും വൈകാരിക ഭാവങ്ങളും മറ്റും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും നിലനിർത്തപ്പടുന്നതും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ അതീന്ദ്ര്യ സോഫ്ട്വേർ സംവിധനം തന്നെയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില അറിവുകൾ കിട്ടണമെ...
posted by VED
Sat Mar 30, 2024 4:54 am
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

2. ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് അതീതമായ വേദി

മനുഷ്യമനസ്സിനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ബാധിക്കാനാവും. അതിൽ പലതും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കേണം എന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ പറയുമ്പോൾ, ആദ്യം ഈ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഒരു അതീന്ദ്ര്യ സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. സോഫ്ട്വേർ എന്നത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത...
posted by VED
Sat Mar 30, 2024 4:51 am
Forum: മാനസികാരോഗ്യം
Topic: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ഉറവിടങ്ങൾ
Replies: 15
Views: 9154

1. ആമുഖം

ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലും, പോരാത്തതിന്, വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പലവിധ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പല വീടുകളിലും തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിലും പലരും പലവിധ മാനസിക സമ്മർദ്ദൾക്ക് വിധേയമാകാം. https://victoria.org.in/img/a/155.png ഇതിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളുടേയും മറ്റുള്ളവർ അടുത്ത് നിന്...
posted by VED
Wed Mar 27, 2024 5:51 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 18
Replies: 15
Views: 783

Adding question words

ഇനി ചോദ്യവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിക്കാം. മുകളിൽ പഠിച്ച വാക്കുകൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ വാക്യങ്ങളിൽ തക്കതായ ചോദ്യവാക്കുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ പറയുക. അതിന് ശേഷം, ശരിയായ ചോദ്യവാക്യം ഞാൻ പറയും. അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞവാക്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യു...
posted by VED
Wed Mar 27, 2024 5:48 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 18
Replies: 15
Views: 783

13. Col 5- have not

https://victoria.org.in/img/eclass/230.jpg കോളം അഞ്ചിലെ കോഡ് വാക്കുകളിൽപെട്ട have എന്ന വാക്ക് ഇപ്പോൾ എടുക്കാം. ഈ വാക്കിൻ്റെ ഇവിടുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട്, കൈവശം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ്. I യും ബഹുവചനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ രചിക്കുന്നത്. ഏകവചനങ്ങളോട് has എന്ന കോഡ് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്...
posted by VED
Wed Mar 27, 2024 5:45 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 18
Replies: 15
Views: 783

12. Col 4 - did not

https://victoria.org.in/img/eclass/229.jpg I hid that bag under my cot. ആ bag എൻ്റെ കിടക്കക്ക് അടിയിൽ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു. I did not hide that bag under my cot. ആ bag എൻ്റെ കിടക്കക്ക് അടിയിൽ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചില്ല. I didn't hide that bag under my cot. Did I not hide that bag under my cot? ആ bag എൻ്റെ കിടക്...
posted by VED
Wed Mar 27, 2024 5:42 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 18
Replies: 15
Views: 783

11. Col 3 - will not be

https://victoria.org.in/img/eclass/227.jpg ഇനി കോളം മൂന്നിലെ will be എന്ന വാക്ക് കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം. We will be mixing some curd in this curry. ഞങ്ങൾ ഈ കറിയിൽ കുറച്ച് തൈര് കലർത്തുന്നതായിരിക്കും. We will not be mixing some curd in this curry. ഞങ്ങൾ ഈ കറിയിൽ കുറച്ച് തൈര് കലർത്തുന്നതായിരിക്കില്ല. We won...
posted by VED
Wed Mar 27, 2024 5:37 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 18
Replies: 15
Views: 783

10. Col 3. am, is, are

https://victoria.org.in/img/eclass/223.jpg I am hating their presence here. അവരുടെ ഇവിടുള്ള സാന്നിദ്ധ്യം ഞാൻ വെറുക്കുകയാണ്. I am not hating their presence here. അവരുടെ ഇവിടുള്ള സാന്നിദ്ധ്യം ഞാൻ വെറുക്കുന്നില്ല. Am I not hating their presence here? അവരുടെ ഇവിടുള്ള സാന്നിദ്ധ്യം ഞാൻ വെറുക്കുന്നില്ലെ? ...
posted by VED
Wed Mar 27, 2024 5:30 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 18
Replies: 15
Views: 783

9. Col 2 - should not

https://victoria.org.in/img/eclass/222.jpg I should hang my shirt on that hanger. ഞാൻ എൻ്റെ shirt ആ hangerൻ്റെ മുകളിൽ തൂക്കിയിടണം. I should not hang my shirt on that hanger. ഞാൻ എൻ്റെ shirt ആ hangerൻ്റെ മുകളിൽ തൂക്കിയിടാൻ പാടില്ല. I shouldn't hang my shirt on that hanger. Should I not hang my shirt...
posted by VED
Wed Mar 27, 2024 5:19 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 18
Replies: 15
Views: 783

8. Col 2 - must not

https://victoria.org.in/img/eclass/221.jpg I must handle that crisis on my own. ആ പ്രതിസന്ധി ഞാൻ സ്വന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം. I must not handle that crisis on my own. ആ പ്രതിസന്ധി ഞാൻ സ്വന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. I mustn't handle that crisis on my own. Must I not handle that crisis on my ow...
posted by VED
Wed Mar 27, 2024 5:15 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 18
Replies: 15
Views: 783

7. Col 2 - May I not?

Image

I may not grow those plants in my yard.
ആ ചെടികൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുറ്റത്ത് വളർത്തിയേക്കില്ല.

May I not grow those plants in my yard?
ആ ചെടികൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുറ്റത്ത് വളർത്താതിരിക്കട്ടെയോ?
posted by VED
Wed Mar 27, 2024 5:11 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 18
Replies: 15
Views: 783

6. Col 2 - cannot

https://victoria.org.in/img/eclass/219.jpg Col 2 - The code word is ' can '. കഴിയും, സംഭാവ്യമാണ്. Cannot - കഴിയില്ല I can go to Madras next month. അടുത്ത മാസം എനിക്ക് ചെന്നയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. I cannot go to Madras next month. അടുത്ത മാസം എനിക്ക് ചെന്നയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. I can't go to Madras...
posted by VED
Wed Mar 27, 2024 5:05 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 18
Replies: 15
Views: 783

5. Col 2 - will

https://victoria.org.in/img/eclass/218.jpg Will - ചെയ്യും, സംഭവിക്കും. Will not - won't - ചെയ്യില്ല, സംഭവിക്കില്ല. I will give him some money every day. ഞാൻ അയാൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് പണം നൽകും. I will not give him any money on any day. ഞാൻ അയാൾക്ക് യാതോരു ദിവസവം യാതോരു പണവം നൽകില്ല. Will I not...
posted by VED
Wed Mar 27, 2024 5:00 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 18
Replies: 15
Views: 783

4.

https://victoria.org.in/img/eclass/216.jpg Negative questions അഥവാ നിഷേധ ചോദ്യവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചോദ്യവാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യം കോളം ഒന്നിലെ I എന്ന പദം. I get out of the room whenever she comes in. അയാൾ (f) അകത്ത് വരുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ മുറിക്ക് പുറത്ത് കടക്കുന്നു. കടക്കാറുണ്ട്. Do I not get...
posted by VED
Wed Mar 27, 2024 4:59 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 18
Replies: 15
Views: 783

3.

Image
posted by VED
Wed Mar 27, 2024 3:47 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 18
Replies: 15
Views: 783

2

ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നിഷേധാത്മക ചോദ്യവാക്കുകൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി വായിക്കാം. Col 1 Do I not? - Don't I? ഞാൻ ചെയ്യാറില്ലെ? Does he not? - Doesn't he? - ഏകവചനം അയാൾ ചെയ്യാറില്ലെ? Do you not? - Don't you? നിങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ലെ? Col 2 Will I not? - Won't I? ഞാൻ ചെയ്യില്ലെ? Can he not? - Can't he? അയാൾക്ക് ചെയ്യ...
posted by VED
Wed Mar 27, 2024 3:47 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 18
Replies: 15
Views: 783

Day 18

പതിനെട്ടാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 4:24 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 20
Replies: 12
Views: 649

9. Col 2 - may - ചെയ്തേക്കാം, സംഭവിച്ചേക്കാം

https://victoria.org.in/img/eclass/270.jpg I may go to Sultan's Battery tomorrow. ഞാൻ നാളെ സുൾത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്ക് പോയേക്കാം. ഞാൻ നാളെ സുൾത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ? May I go to Sultan's Battery tomorrow? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മലയാളത്തിലെ സുൽത്താൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദരൂപം Sultan ...
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 4:24 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 20
Replies: 12
Views: 649

8. Col 2 - can - കഴിയും, സംഭാവ്യമാണ്

https://victoria.org.in/img/eclass/268.jpg He can arrange the function very efficiently. അയാൾക്ക് ആ പരിപാടി വളരെ കാര്യക്ഷമമായി സജ്ജീകരിക്കാൻ ആവും. അയാൾക്ക് ആ പരിപാടി വളരെ കാര്യക്ഷമമായി സജ്ജീകരിക്കാൻ ആവുമോ? Can he arrange the function very efficiently? അയാൾക്ക് ആ പരിപാടി വളരെ കാര്യക്ഷമമായി സജ്ജീകരിക...
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 4:23 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 20
Replies: 12
Views: 649

7. Col 2 - will jump

https://victoria.org.in/img/eclass/272.jpg They will jump over that wall. അവർ ആ മതിലിന് മുകളിലൂടെ ചാടും. അവർ ആ മതിലിന് മുകളിലൂടെ ചാടുമോ? Will they jump over that wall? അവർ ആ മതിലിന് മുകളിലൂടെ ചാടില്ലെ? Will they not jump over that wall? Abbreviate Won't they jump over that wall? അവർ ആ മതിലിന് മുകളി...
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 4:14 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 20
Replies: 12
Views: 649

6.Col 2 - will - ചെയ്യും, സംഭവിക്കും

Image


Col 1 Jump/Jumps ചാടാറുണ്ട്, ചാടുന്നു

Col 2 Jump ചാടുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)

Col 3 Jumping ചാടുന്നു, ചാടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ചാടികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ചാടുകയായിരുന്നു

Col 4 Jumped ചാടി

Col 5 Jumped ചാടിയിരുന്നു, ചാടിയിട്ടുണ്ട് &c.
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:41 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 20
Replies: 12
Views: 649

5. Col 5 - would have - sentences

ഇനി കോളം അഞ്ചിലെ would have എന്ന കോഡ് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. https://victoria.org.in/img/eclass/263.jpg Col 5 I would have joked. ഞാൻ തമാശ പറയുമായിരുന്നു. Would I have joked? ഞാൻ തമാശ പറയുമായിരുന്നുവോ? Would I not have joked? ഞാൻ തമാശ പറയുമായിരുന്നില്ലേ? Abbreviate Wouldn't I have joked? How would I h...
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:40 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 20
Replies: 12
Views: 649

4. Col 5 - would have

Col 5

Could have - ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു

ഇനി അഞ്ചാം കോളത്തിലെ അടുത്ത കോഡ് വാക്ക് പഠിക്കാം.

Would have - ചെയ്യുമായിരുന്നു

posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:39 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 20
Replies: 12
Views: 649

3. Col 1 do - does

https://victoria.org.in/img/eclass/264.jpg Col 1 ഏകവചനം - Singulars Ramesh jokes with everybody. രമേഷ് എല്ലാരോടുമൊത്ത് തമാശ പറയാറുണ്ട്. പറയുന്നു. രമേഷ് എല്ലാരോടുമൊത്ത് തമാശ പറയാറുണ്ടോ? Does Ramesh joke with everybody? രമേഷ് എല്ലാരോടുമൊത്ത് തമാശ പറയാറില്ലേ? Does Ramesh not joke with everybody? Abbre...
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:38 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 20
Replies: 12
Views: 649

2. Joke / Jokes

https://victoria.org.in/img/eclass/98.jpg Col 1 Joke/Jokes തമാശപറയാറുണ്ട്, തമാശപറയുന്നു Col 2 Joke തമാശപറയുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Joking തമാശപറയുന്നു, തമാശപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തമാശപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, തമാശപറയുകയായിരുന്നു Col 4 Joked തമാശപറഞ്ഞു Col 5 Joked തമാശപറഞ്ഞിരുന്നു, തമാശപറഞ്ഞി...
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:51 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 20
Replies: 12
Views: 649

Day 20

ഇരുപതാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:51 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 19
Replies: 14
Views: 805

14. Work excercise Col 3

Col 3 - I am https://victoria.org.in/img/eclass/251.jpg I am joining that company as an HR manager. ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു HR manager ആയി ചേരുകയാണ്. ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു HR manager ആയി ചേരുകയാണോ? Am I joining that company as an HR manager? ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു HR manager ആയി ചേരുകയല്ലേ? Am I not joining...
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:50 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 19
Replies: 14
Views: 805

13. Work excercise Col 2

Col 2 രണ്ടാം കോളത്തിൽ ഏകവചനം / ബഹുവചനം എന്ന വേർതിരിവ് ഇല്ല. Col 2 - will https://victoria.org.in/img/eclass/246.jpg I will join the game if I am free tomorrow. എനിക്ക് നാളെ ഒഴിവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കളിയിൽ ചേരും. ഞാൻ ആ കളിയിൽ നാളെ ചേരുമോ? Will I join the game tomorrow? ഞാൻ ആ കളിയിൽ നാളെ ചേരില്ലേ? Will I n...
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:47 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 19
Replies: 14
Views: 805

12. Work excercise Col 1

ഇനി Join എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വാക്യങ്ങളും ചോദ്യവാക്യങ്ങളും നിഷേധ ചോദ്യവാക്യങ്ങളും രചിക്കാം. Col 1 - do I എന്ന പദം https://victoria.org.in/img/eclass/244.jpg I join the game whenever I get time. എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ആ കളിയിൽ ചേരാറുണ്ട്. എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാ...
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:44 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 19
Replies: 14
Views: 805

11.

Negative questions

Image
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:39 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 19
Replies: 14
Views: 805

10.

https://victoria.org.in/img/eclass/232.jpg I could have joined that college. എനിക്ക് ആ കോളജിൽ ചേരാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. Could I have joined that college? എനിക്ക് ആ കോളജിൽ ചേരാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവോ? How could I have joined that college? എനിക്ക് ആ കോളജിൽ എങ്ങിനെ ചേരാൻ കഴിയുമായിരുന്നു? He could have joined...
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:38 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 19
Replies: 14
Views: 805

9.

Have / Has: ഉണ്ട്, കൈവശം ഉണ്ട്.

Had: ഉണ്ടായിരുന്നു, കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇനി, അഞ്ചാം കോളത്തിലെ അടുത്ത കോഡ് വാക്ക് നോക്കാം:

Could have: ആവുമായിരുന്നു, ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:36 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 19
Replies: 14
Views: 805

8.

https://victoria.org.in/img/eclass/29.jpg Col 1 Join / Joins ചേരാറുണ്ട്, ചേരുന്നു Col 2 Join ചേരുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Joining ചേരുന്നു, ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ചേരുകയായിരുന്നു Col 4 Joined ചേർന്നു Col 5 Joined ചേർന്നിരുന്നു, ചേർന്നിട്ടുണ്ട് &c.
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:35 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 19
Replies: 14
Views: 805

6. Had

അഞ്ചാംകോളത്തിലെ കോഡ് വാക്കായ Had ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ട്. I had, He had, They had എന്നതുപോലുള്ള വാക്യങ്ങളും , How, Where, When പോലുള്ള ചോദ്യവാക്കുകൾ ചേർത്ത് ചോദ്യവാക്യങ്ങളും രചിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ Had I? Had he?...
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:25 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 19
Replies: 14
Views: 805

5.

https://victoria.org.in/img/eclass/231.jpg Col 5 I have ironed his dress in the morning. ഞാൻ അയാളുടെ വസ്ത്രം രാവിലെ ഇസ്തിരിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. Have I ironed his dress in the morning? ഞാൻ അയാളുടെ വസ്ത്രം രാവിലെ ഇസ്തിരിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ? When have I ironed his dress in the morning? ഞാൻ അയാളുടെ വസ്ത്രം എപ്പോ...
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:22 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 19
Replies: 14
Views: 805

4. Col 5 - Ironed

https://victoria.org.in/img/eclass/97.jpg Col 1 Iron / Irons ഇസ്തിരിയിടാറുണ്ട്, ഇസ്തിരിയിടുന്നു Col 2 Iron ഇസ്തിരിയിടുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Ironing ഇസ്തിരിയിടുന്നു, ഇസ്തിരിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇസ്തിരിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇസ്തിരിയിടുകയായിരുന്നു Col 4 Ironed ഇസ്തിരിയിട്ടു Col 5 Ironed...
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:21 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 19
Replies: 14
Views: 805

3. Col 5 - rule

അഞ്ചാം കോളത്തിലെ ക്രീയാ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാലാം കോളത്തിലെ വാക്കിനെ did ചേർത്ത് വിഭജിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, ആ വാക്കിന് രൂപമാറ്റം മിക്കപ്പോഴും സംഭവിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, Took എന്ന വാക്ക് നോക്കുക. ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച...
posted by VED
Sun Mar 24, 2024 3:20 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 19
Replies: 14
Views: 805

2. Have / Has vs Had!

Had എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു, കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ്, ഈ കോളത്തിൽ. Have / Has എന്ന പദങ്ങളും Had എന്ന പദവും തമ്മിലുള്ള അർത്ഥ വ്യത്യാസം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനായി താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക. [/size] Col 5 Have / Has https://victoria.org.in/img/eclass/241.jpg I ha...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 6:01 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 19
Replies: 14
Views: 805

Day 19

പത്തൊമ്പതാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ് Col 5 https://victoria.org.in/img/eclass/243.jpg കോളം അഞ്ചിലെ വാക്ക് കോഡുകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഏറ്റുപറയുക. Have / Has ഉണ്ട്, കൈവശം ഉണ്ട് Had ഉണ്ടായിരുന്നു Could have ചെയ്യാനാവുമായിരുന്നു Would have ചെയ്യുമായിരുന്നു Should have ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക. Has ...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 6:01 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

24. Previous - Next

posted by VED
Sat Mar 23, 2024 5:58 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

21. English rhyme

CLICK HERE Sing a song of six pence!
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 5:54 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

20.

https://victoria.org.in/img/eclass/96.jpg ഇനി inform എന്ന വാക്കിനെ കോളം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള കോഡ് വാക്കുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാക്യങ്ങൾ രചിക്കുക. Col 1 1. I inform them whenever I hear a knock on the door. Col 2 2. I will inform your father about this. 3. I can inform everybody about this if I w...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 5:48 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

19.

https://victoria.org.in/img/eclass/190.jpg I may inform your father about this. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ അറിയിച്ചേക്കാം. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ അറിയിച്ചോട്ടെ? May I inform your father about this? https://victoria.org.in/img/eclass/190.jpg He may inform us about his pla...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 5:43 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

18.

https://victoria.org.in/img/eclass/96.jpg Col 1 Inform/Informs വിവരംഅറിയിക്കാറുണ്ട്, വിവരംഅറിയിക്കുന്നു Col 2 Inform വിവരംഅറിയിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Informing വിവരംഅറിയിക്കുന്നു, വിവരംഅറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വിവരംഅറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വിവരംഅറിയിക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Informed വ...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 5:40 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

17.

https://victoria.org.in/img/eclass/95.jpg ഇനി hurt എന്ന വാക്കിനെ കോളം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള കോഡ് വാക്കുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാക്യങ്ങൾ രചിക്കുക. ചോദ്യവാക്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുക. One. https://victoria.org.in/img/eclass/212.jpg 1. I hurt them whenever I can. Two. https://victoria.org.in/img/eclass/213...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 5:37 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

16.

https://victoria.org.in/img/eclass/189.jpg ഇനി കോളം അഞ്ചിലെ കാര്യം ഒന്ന് ചെറുതായി നോക്കാം. അഞ്ചാം കോളത്തിലെ വാക്ക് കോഡുകൾ നോക്കുക. has / have - ഉണ്ട്, കൈവശം ഉണ്ട്. had - ഉണ്ടായിരുന്നു, കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. could have - ചെയ്യാമായിരുന്നു. would have - ചെയ്യുമായിരുന്നു. should have - ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 5:34 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

15.

https://victoria.org.in/img/eclass/191.jpg I can hurt that idiot if I want. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വിഡ്ഢിയെ എനിക്ക് വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വിഡ്ഢിയെ എനിക്ക് വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? Can I hurt that idiot if I want? ആ വിഡ്ഢിയെ എനിക്ക് എങ്ങിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? How can I hurt th...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 5:33 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

14.

https://victoria.org.in/img/eclass/95.jpg Col 1 Hurt/Hurts മുറിവേൽപ്പിക്കാറുണ്ട്, മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു Col 2 Hurt മുറിവേൽപ്പിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Hurting മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു, മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, മുറിവേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Hurt മുറിവേ...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 3:49 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

13.

https://victoria.org.in/img/eclass/188.jpg ഇനി hit എന്ന വാക്കിനെ മുകളിൽ ചെയ്തതു പോലെ കോളം 1മുതൽ 3വരെയുള്ള വാക്ക് രൂപങ്ങളിൽ വാക്യങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും അവയുടെ ചില ചോദ്യവാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക. Create sentences with the words in Columns 1 to 3. Do / Does https://victoria.org.in/img/eclass/205...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 3:46 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

12.

https://victoria.org.in/img/eclass/198.jpg I can hit him with this stick. ഈ വടികൊണ്ട് എനിക്ക് അയാളെ ഇടിക്കാൻ പറ്റും. ഈ വടികൊണ്ട് എനിക്ക് അയാളെ ഇടിക്കാൻ പറ്റുമോ? Can I hit him with this stick? ഈ വടികൊണ്ട് എനിക്ക് അയാളെ എങ്ങിനെ ഇടിക്കാൻ പറ്റും? How can I hit him with this stick? He can hit that tree ...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 3:44 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

11.

https://victoria.org.in/img/eclass/94.jpg Col 1 Hit/Hits ഇടിക്കാറുണ്ട്, ഇടിക്കുന്നു Col 2 Hit ഇടിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Hitting ഇടിക്കുന്നു, ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇടിക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Hit ഇടിച്ചു Col 5 Hit ഇടിച്ചിരുന്നു, ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് &c.
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 3:38 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

10. Negative questions

ഇനി നിശേധാത്മക ചോദ്യവാക്കുകൾ (negative questions) സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പഠിക്കാം. ആദ്യം നോക്കുക. I do. - ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. Do I? - ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ? Do I not? - ഞാൻ ചെയ്യാറില്ലേ? ഇതേ ചോദ്യവാക്യത്തെ ചുരുക്കിപ്പറയാം. Don't I? ഇനി താഴെ കാണുന്ന നിഷേധാത്മക ചോദ്യ വാക്യപ്രയോഗങ്ങൾ നോക്കുക. അവയെങ്ങിനെയാണ് രചിക്കു...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 3:33 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

9.

ഇനി hide എന്ന വാക്കിനെ മുകളിൽ ചെയ്തതു പോലെ കോളം 1മുതൽ 3വരെയുള്ള വാക്ക് രൂപങ്ങളിൽ വാക്യങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും അവയുടെ ചില ചോദ്യവാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യേണ്ടുന്നതാണ്. ഇതിനായി ഈ വീഡിയോ ആവശ്യാനുസരണം pause ചെയ്യുക. https://victoria.org.in/img/eclass/188.jpg Create sente...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 3:30 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

8.

https://victoria.org.in/img/eclass/187.jpg I will hide this box under my bed. ഞാൻ ഈ പെട്ടി എന്‍റെ കിടക്കയ്ക്ക് അടിയിൽ ഒളിപ്പിക്കും. ഞാൻ ഈ പെട്ടി എന്‍റെ കിടക്കയ്ക്ക് അടിയിൽ ഒളിപ്പിക്കുമോ? Will I hide this box under my bed? ഞാൻ ഈ പെട്ടി എവിടെ ഒളിപ്പിക്കും? Where will I hide this box? He will hide eve...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 3:29 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

7.

https://victoria.org.in/img/eclass/93.jpg Col 1 Hide/Hides ഒളിക്കാറുണ്ട്, ഒളിക്കുന്നു Col 2 Hide ഒളിക്കുക, ഒളിപ്പിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Hiding ഒളിക്കുന്നു, ഒളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഒളിക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Hid ഒളിച്ചു, ഒളിപ്പിച്ചു Col 5 Hidden ഒളിച്ചിരുന്നു, ഒ...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 3:25 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

6.

ഇനി mix എന്ന വാക്കിനെ മുകളിൽ ചെയ്തതു പോലെ കോളം 1മുതൽ 3വരെയുള്ള വാക്ക് രൂപങ്ങളിൽ വാക്യങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും അവയുടെ ചില ചോദ്യവാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യേണ്ടുന്നതാണ്. ഇതിനായി ഈ വീഡിയോ ആവശ്യാനുസരണം pause ചെയ്യുക. https://victoria.org.in/img/eclass/188.jpg Create sente...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 3:06 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

5.

https://victoria.org.in/img/eclass/186.jpg 1. I mixed some water in the milk. പാലിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കലർത്തി. I did mix some water in the milk. Did I mix some water in the milk? പാലിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കലർത്തിയോ? When did I mix some water in the milk? ഞാൻ എപ്പോഴാണ് പാലിൽ കുറച്ച് വെള്ളും ചേർത്തത്...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 3:03 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

4.

https://victoria.org.in/img/eclass/186.jpg Mixed എന്ന വാക്ക്, രണ്ടാം കോളത്തിലെ Mix എന്ന വാക്കിന് മുന്നിൽ did എന്ന വാക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ രീതിയിൽ വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. did + mix = mixed ഈ വിധമായി ഒന്ന് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ചോദ്യ...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 2:58 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

3.

https://victoria.org.in/img/eclass/92.jpg Col 1 Mix/Mixes കലർത്താറുണ്ട്, കലർത്തുന്നു Col 2 Mix കലർത്തുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Mixing കലർത്തുന്നു, കലർത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കലർത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കലർത്തുകയായിരുന്നു Col 4 Mixed കലർത്തി - did mix Col 5 Mixed കലർത്തിയിരുന്നു, കലർത്തിയിട്ടുണ്ട്...
posted by VED
Sat Mar 23, 2024 2:57 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

2.Col 4

Image

Let us now study Column no. 4.

ഇനി നമുക്ക് കോളം 4 പഠിക്കാം.

ചെയ്തു എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്യങ്ങൾ ആണ് ഈ കോളത്തിൽ.

Past tense.

ഭൂതകാലം!

Did - ചെയ്തു.
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 1:34 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

31. Previous - Next

posted by VED
Fri Mar 22, 2024 1:34 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 17
Replies: 21
Views: 1081

Day 17

പതിനേഴാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 1:30 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

30. English rhyme

CLICK HERE Solomon Grundy!
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 1:26 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

29. You do

1. നിങ്ങൾ അയാളുടെ മുഖം (മുഖത്തിന്മേൽ) ചായം തേക്കൂ. / മുഖം വരക്കൂ. You paint his face 2. നിങ്ങൾ ഇത് (ആ) ചുമരിൽ ഒട്ടിക്കൂ You paste it on the wall 3. നിങ്ങൾ അയാളെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പെറുക്കൂ (എടുക്കൂ) You pick him from his house 4. നിങ്ങൾ ഇത് (ആ) ചുമരിൽ വെക്കൂ You place it on the wall 5. നിങ്ങൾ ...
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 1:14 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

28.

Image


Repeat the above sentences with Col 1. You need to do this on your own.

Do / Does

and col 2 code words.

Will

Can

May

Must and Should


Col 3

Will be
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 1:11 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

27. Col 3

https://victoria.org.in/img/eclass/img/4forms.jpg Four formsലെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക.👆 https://victoria.org.in/img/eclass/170.jpg I am hating that movie very much. ഞാൻ ആ സിനിമയെ വളരെയധികം വെറുക്കുകയാണ്. Am I hating that movie that much? ഞാൻ ആ സിനിമയെ അത്രമാത്രം വെറുക്കുകയാണോ? Why am ...
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 1:10 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

26. Col 3 - hating

https://victoria.org.in/img/eclass/91.jpg Col 1 Hate/Hates വെറുക്കാറുണ്ട്, വെറുക്കുന്നു Col 2 Hate വെറുക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Hating വെറുക്കുന്നു, വെറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വെറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വെറുക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Hated വെറുത്തു Col 5 Hated വെറുത്തിരുന്നു, വെറുത്തിട്ടുണ്ട് &...
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 1:05 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

25.

► Click here to see Contents
► Click here to see Contents
Repeat the above sentences with Col 1

Do / Does

and col 2 code words.

Will

Can

May

Must and Should

► Click here to see Contents
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 1:03 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

24. Col 2 - should

https://victoria.org.in/img/eclass/169.jpg I should hang my dress outside my room. ഞാൻ എന്‍റെ വസ്ത്രം എന്‍റെ മുറിക്ക് പുറത്ത് തൂക്കിയിടണം. ഞാൻ എന്‍റെ വസ്ത്രം എന്‍റെ മുറിക്ക് പുറത്ത് തൂക്കിയിടണമോ? Should I hang my dress outside my room? ഞാൻ എന്‍റെ വസ്ത്രം എന്‍റെ മുറിക്ക് പുറത്ത് എപ്പോൾ തൂക്കിയിടണം? ...
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 1:02 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

23. Col 2 - should

https://victoria.org.in/img/eclass/90.jpg Col 1 Hang/Hangs തൂക്കാറുണ്ട്, തൂക്കുന്നു Col 2 Hang തൂക്കുക, തൂങ്ങുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Hanging തൂക്കുന്നു, തൂക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തൂക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, തൂക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Hung തൂക്കി Col 5 Hung തൂക്കിയിരുന്നു, തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് &c. C...
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 12:58 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

22.

► Click here to see Contents

Repeat the above sentences with Col 1

Do / Does

and col 2 code words.

Will

Can

May

Must and Should

posted by VED
Fri Mar 22, 2024 12:56 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

21

https://victoria.org.in/img/eclass/168.jpg I must handle this issue on my own. ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ സ്വന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ സ്വന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണമോ? Must I handle this issue on my own? ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ എന്തിന് സ്വന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം? Why must I handle this issue on my own? https:...
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 12:53 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

20.

https://victoria.org.in/img/eclass/89.jpg Must and Should. Must / Should - ചെയ്യണം, സംഭവിക്കണം. ചോദ്യമായി വരുമ്പോൾ, ചെയ്യണമോ?, സംഭവിക്കണമോ? Col 1 Handle/Handles കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു Col 2 Handle കൈകാര്യം ചെയ്യുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Handling കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, കൈകാര്യം ചെയ...
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 12:49 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

19.

Image


Repeat the above sentences with Col 1

Do / Does

and col 2 code words.

Will

Can

May

Must and Should

posted by VED
Fri Mar 22, 2024 12:48 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

18. may grow

https://victoria.org.in/img/eclass/167.jpg I may grow some wheat in our paddy field. നമ്മുടെ നെൽ വയലിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് വളർത്തിയേക്കാം. നമ്മുടെ നെൽ വയലിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് വളർത്തിക്കോട്ടെ? May I grow some wheat in our paddy field? https://victoria.org.in/img/eclass/167.jpg He may grow some mus...
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 12:46 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

17. Col 2 - may!

https://victoria.org.in/img/eclass/88.jpg May - സംഭവിച്ചേക്കാം, ചെയ്തേക്കാം. May? - ചെയ്തോട്ടെ? Col 1 Grow/Grows വളർത്താറുണ്ട്, വളർത്തുന്നു Col 2 Grow വളർത്തുക, വളരുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Growing വളർത്തുന്നു, വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വളരുകയായിരുന്നു Col 4 Grew വളർന...
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 12:42 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

16.

Repeat the above sentences with Col 1

Do / Does

and col 2 code words.

Will

Can

May

Must and Should

► Click here to see Contents
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 12:41 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

15. Col 2 - can

https://victoria.org.in/img/eclass/166.jpg I can go to Bombay next month when the holidays start. അടുത്ത മാസം അവധി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബോംബെയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. അടുത്ത മാസം അവധി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബോംബെയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ? Can I go to Bombay next month when the holidays start? അടുത്ത മാ...
posted by VED
Fri Mar 22, 2024 12:40 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

14. Col 2 - can

https://victoria.org.in/img/eclass/87.jpg Can - കഴിയും, ആവും, സാധിക്കും, സംഭാവ്യമാണ്. Col 1 Go/Goes പോകാറുണ്ട്, പോകുന്നു Col 2 Go പോകുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Going പോകുന്നു, പോയികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പോയികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പോകുകയായിരുന്നു Col 4 Went പോയി Col 5 Gone പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പോയിട്ടു...
posted by VED
Thu Mar 21, 2024 9:58 pm
Forum: Pictures
Topic: Scenes from South Asia (India, Pakistan & Bangladesh)
Replies: 92
Views: 34488

93. Nair females

Image

Image
posted by VED
Thu Mar 21, 2024 9:56 pm
Forum: Pictures
Topic: Scenes from South Asia (India, Pakistan & Bangladesh)
Replies: 92
Views: 34488

92. Irulas collecting honey.

Image

Image
posted by VED
Thu Mar 21, 2024 9:55 pm
Forum: Pictures
Topic: Scenes from South Asia (India, Pakistan & Bangladesh)
Replies: 92
Views: 34488

91. Nair females pounding paddy!

Image

Image
posted by VED
Thu Mar 21, 2024 9:11 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

13.

► Click here to see Contents

Repeat the above sentences with Col 1

Do / Does

and col 2 code words.

Will

Can

May

Must and Should

posted by VED
Thu Mar 21, 2024 9:08 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

12. Col 3

Col 3: Harassing We will now create sentences in the Present Tense. നമ്മൾ വർത്തമാന കാലത്തിൽ വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും ഇപ്പോൾ. https://victoria.org.in/img/eclass/163.jpg I am harassing him now. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? Am I h...
posted by VED
Thu Mar 21, 2024 9:07 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

11. Harass

https://victoria.org.in/img/eclass/86.jpg Col 1 Harass/Harasses ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു Col 2 Harass ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Harassing ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു , ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയായിരുന്നു ...
posted by VED
Thu Mar 21, 2024 9:01 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

10.

► Click here to see Contents

Repeat the above sentences with Col 1

Do / Does

and col 2 code words.

Will

Can

May

Must and Should

posted by VED
Thu Mar 21, 2024 8:59 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

9. Col 2 -will give

https://victoria.org.in/img/eclass/162.jpg I will give them whatever they want. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ അവർക്ക് നൽകും. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണം. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ അവർക്ക് നൽകുമോ? Will I give them whatever they want? അവർ ചെയ്ത തൊഴിലിന് ഞാൻ അവർക്ക് എന്തു നൽകും? What w...
posted by VED
Thu Mar 21, 2024 8:58 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

8. Col 2 - will - Give

https://victoria.org.in/img/eclass/85.jpg Col 1 Give/Gives കൊടുക്കാറുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നു താരാറുണ്ട്, തരുന്നു Col 2 Give കൊടുക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) തരിക Col 3 Giving കൊടുക്കുന്നു, കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കൊടുക്കുകയായിരുന്നു തരുന്നു &c. Col 4 Gave കൊടുത്തു, തന്നു...
posted by VED
Thu Mar 21, 2024 8:52 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

7. Get out

Image

Repeat the above sentences with Col 2 code words.

Will

Can

May

Must and Should
posted by VED
Thu Mar 21, 2024 11:28 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

6. Get out - sentences - col 1

ആദ്യം കോളം ഒന്നിലെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. https://victoria.org.in/img/eclass/159.jpg I get out of the hall everyday before they arrive. ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, Hall എന്ന വാക്കിന്‍റെ ഉച്ചാരണമാണ്. ഹാൾ എന്നല്ല ഉച്ചാരണം . എല്ലാ ദിവസവും അവർ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ആ hallൽ നിന്നും പുറത്ത...
posted by VED
Thu Mar 21, 2024 11:21 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

5. Get out

https://victoria.org.in/img/eclass/84.jpg Col 1 Get out/Gets out പുറത്ത്കടക്കാറുണ്ട്, പുറത്ത്കടക്കുന്നു Col 2 Get out പുറത്ത്കടക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Getting out പുറത്ത്കടക്കുന്നു, പുറത്ത്കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പുറത്ത്കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പുറത്ത്കടക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Got out പുറത...
posted by VED
Thu Mar 21, 2024 11:20 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

4. Four forms

ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ മൗലിക പദങ്ങളുടെ Four forms പട്ടിക വീണ്ടും ഒന്ന് കാണുക👇.

Image
posted by VED
Thu Mar 21, 2024 11:17 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

3. Col 3 - ing

ക്രീയാ വാക്കുകളുടെ കൂടെ ing എന്ന ലിപികൾ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക. https://victoria.org.in/img/eclass/178.jpg 1. I am coming. ഞാൻ വരികയാണ്. ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Am I coming? ഞാൻ വരികയാണോ? I was coming. ഞാൻ വരികയായിരുന്നു. ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Was I coming? ഞാൻ വരികയായിരുന്നവോ? ...
posted by VED
Thu Mar 21, 2024 11:15 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

2

Let us now go to Col no. 3. ഇനി നമുക്ക് കോളം 3ലേക്ക് പോകാം. Coming എന്ന വാക്കിനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ I, He, She, They, We, You തുടങ്ങിയ വാക്കുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നു നോക്കുക. https://victoria.org.in/img/eclass/9.jpg Key words used in Col 3 കോളം മൂന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡ് വാക്കുകൾ നോ...
posted by VED
Thu Mar 21, 2024 11:14 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 14
Replies: 30
Views: 1243

Day 14

പതിനാലാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 4:11 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

23. Previous - Next

posted by VED
Wed Mar 20, 2024 4:10 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

22. English rhyme

CLICK HERE Jimmy driver!
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 4:09 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

21. You do

You load that vehicle. നിങ്ങൾ ആ വാഹനം ലോഡ് ചെയ്യൂ. (വാഹനത്തിലേക്ക് ചരക്ക് കയറ്റൂ). You look at that car. നിങ്ങൾ ആ കാറ് നോക്കൂ. You love. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കൂ. You market these products. നിങ്ങൾ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യൂ. You measure this height. നിങ്ങൾ ഈ ഉയരം അളക്കൂ. You milk നിങ്ങൾ പാൽ കറക്കൂ You m...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 4:07 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

20.

Col 2 - Should: ചെയ്യണം, സംഭവിക്കണം. https://victoria.org.in/img/eclass/158.jpg I should get in before the bus starts. ബസ് start ആവുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ അകത്ത് കടക്കണം. Should I get in before the bus starts? ബസ് start ആവുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ അകത്ത് കടക്കണമോ? Why should I get in before the bus starts? ബസ്...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 4:06 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

19.

https://victoria.org.in/img/eclass/83.jpg Col 1 Get in/Gets in അകത്ത്കയറാറുണ്ട്, അകത്ത്കയറുന്നു Col 2 Get in അകത്ത്കയറുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Getting in അകത്ത്കയറുന്നു, അകത്ത്കയറികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അകത്ത്കയറികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അകത്ത്കയറുകയായിരുന്നു Col 4 Got in അകത്ത്കയറി Col 5 Got in അകത്ത്...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 3:58 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

18.

Must എന്ന വാക്കും Should എന്ന വാക്കും കോളം 2ൽ ഒരേ അർത്ഥമാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കുക. https://victoria.org.in/img/eclass/157.jpg I must get some information from him. അയാളിൽ നിന്നും ഞാൻ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം. Must I get some information from him? അയാളിൽ നിന്നും ഞാൻ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണ...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 3:56 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

17.

https://victoria.org.in/img/eclass/81.jpg Now, let us use the next key word in Column 2: Must / Should Col 1 Get/Gets കിട്ടാറുണ്ട്, കിട്ടുന്നു Col 2 Get കിട്ടുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Getting കിട്ടുന്നു, കിട്ടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കിട്ടികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കിട്ടുകയായിരുന്നു Col 4 Got കിട്ടി Col 5...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:44 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

16.

https://victoria.org.in/img/eclass/156.jpg I may gain a lot of profit from this business. ഈ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ വളരെ അധികം ലാഭം നേടിയേക്കാം. May I gain a lot of profit from this business? ഈ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ വളരെ അധികം ലാഭം നേടിക്കോട്ടെ? May I gain a lot of profit from this business! ഈ ...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:42 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

15. may gain

https://victoria.org.in/img/eclass/80.jpg Col 1 Gain/Gains ലാഭംനേടാറുണ്ട്, ലാഭംനേടുന്നു Col 2 Gain ലാഭംനേടുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Gaining ലാഭംനേടുന്നു, ലാഭംനേടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ലാഭംനേടികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ലാഭംനേടുകയായിരുന്നു Col 4 Gained ലാഭംനേടി Col 5 Gained ലാഭംനേടിയിരുന്നു, ലാഭംനേടിയിട്ട...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:38 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

14. may frighten

https://victoria.org.in/img/eclass/155.jpg I may frighten them when they come this way. അവർ ഇതുവഴിവരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയേക്കാം. May I frighten them when they come this way? അവർ ഇതുവഴിവരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ? He may frighten them in the night. May he frighten them in the nigh...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:37 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

13. Col 2 - may

https://victoria.org.in/img/eclass/79.jpg Now we can use the Key word: May 👇 Col 2. Col 1 Frighten/Frightens പേടിപ്പിക്കാറുണ്ട്, പേടിപ്പിക്കുന്നു Col 2 Frighten പേടിപ്പിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Frightening പേടിപ്പിക്കുന്നു, പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പേടി...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:31 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

12.

https://victoria.org.in/img/eclass/154.jpg I can follow them when they come out of that building. Can I follow them when they come out of that building? From where can I follow them when they come out of that building? He can follow them when they get in the train. Can he follow them when they get ...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:30 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

11.

https://victoria.org.in/img/eclass/78.jpg Col 1 Follow/Follows പിന്തുടരാറുണ്ട്, പിന്തുടരുന്നു Col 2 Follow പിന്തുടരുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Following പിന്തുടരുന്നു, പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പിന്തുടരുകയായിരുന്നു Col 4 Followed പിന്തുടർന്നു Col 5 Followed പി...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:26 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

10.

https://victoria.org.in/img/eclass/153.jpg I can fly to the US next week. എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച USലേക്ക് പറക്കാൻ കഴിയും. Can I fly to the US next week? എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച USലേക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുമോ? From where can I fly to the US next week? എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച USലേക്ക് എവിടേനിന്നും പറക്കാൻ കഴിയും? He ...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:23 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

9.

Now, let us use the key word: Can Can : കഴിയും പറ്റും സംഭാവ്യമാണ്. https://victoria.org.in/img/eclass/77.jpg 👇 Col 1 Fly/Flies പറക്കാറുണ്ട്, പറക്കുന്നു Col 2 Fly പറക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Flying പറക്കുന്നു, പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പറക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Flew പറന...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:22 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

8. will fish

https://victoria.org.in/img/eclass/152.jpg I will fish from that pond tomorrow. ആ കുളത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നാളെ മീൻ പിടിക്കും. Will I fish from that pond tomorrow? ആ കുളത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നാളെ മീൻ പിടിക്കുമോ? How will I fish from that pond tomorrow? ആ കുളത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നാളെ എങ്ങിനെ മീൻ പിടിക്കും? He ...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:21 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

7. Col 2 - will

https://victoria.org.in/img/eclass/76.jpg Col 2 - will Col 1 Fish/Fishes മത്സ്യംപിടിക്കാറുണ്ട്, മത്സ്യംപടിക്കുന്നു Col 2 Fish മത്സ്യംപിടിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Fishing മത്സ്യംപിടിക്കുന്നു, മത്സ്യംപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മത്സ്യംപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, മത്സ്യംപിടിക്കുകയായിരുന്നു Col ...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:17 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

6. will fire

https://victoria.org.in/img/eclass/151.jpg I will fire them if they are late everyday. അവർ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ പിരിച്ചുവിടും. Will I fire them if they are late everyday? അവർ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ പിരിച്ചുവിടുമോ? How will I fire them if they are late everyday? അ...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:16 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

5. Col 2 - will

https://victoria.org.in/img/eclass/75.jpg Col 1 Fire/Fires പിരിച്ചുവിടാറുണ്ട്, പിരിച്ചുവിടുന്നു Col 2 Fire പിരിച്ചുവിടുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Firing പിരിച്ചുവിടുന്നു, പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു Col 4 Fired പിരിച്ചുവിട്ടു Col 5 Fi...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:11 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

4. Col 1

https://victoria.org.in/img/eclass/149.jpg Let us start with Col 1. 👇 I finish my work by 7 o'clock everyday. എല്ലാ ദിവസവും, ഞാൻ എന്‍റെ തൊഴിൽ ഏഴുമണിയോടെ പൂർത്തീകരിക്കാറുണ്ട്. പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. Do I finish my work by 7 o'clock everyday? എല്ലാ ദിവസവും, ഞാൻ എന്‍റെ തൊഴിൽ ഏഴുമണിയോടെ പൂർത്തീകരിക്കാറുണ്...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:09 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

3.

https://victoria.org.in/img/eclass/74.jpg Col 1 Finish/Finishes മുഴുവിക്കാറുണ്ട്, മുഴുവിക്കുന്നു Col 2 Finish മുഴുവിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Finishing മുഴുവിക്കുന്നു, മുഴുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മുഴുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, മുഴുവിക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Finished മുഴുവിച്ചു Col 5 Finished മു...
posted by VED
Wed Mar 20, 2024 2:04 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

2.

They, We, You, His brothers ഇവ ബഹുവചനങ്ങൾ ആണ്.

ഒന്നാംകോളത്തിൽ I എന്ന വാക്ക് ബഹുവനചനങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്.


He, She, It, My brother

തുടങ്ങിയവ ഏകവചനങ്ങൾ ആണ്.

posted by VED
Wed Mar 20, 2024 1:59 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 13
Replies: 22
Views: 881

Day 13

പതിമൂന്നാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 12:35 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

22. Previous - Next

posted by VED
Tue Mar 19, 2024 12:34 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

21. English rhyme

CLICK HERE One, two!
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 12:29 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

20.

https://victoria.org.in/img/eclass/148.jpg 1. I must fight till I win. ഞാൻ ജയിക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ പോരാടണം. Must I fight till I win? ഞാൻ ജയിക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ പോരാടണമോ? 2. He must fight with them. Must he fight with them? 3. She must fight with her enemies. Must she fight with her enemies? 4. They must f...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 12:24 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

19.

https://victoria.org.in/img/eclass/73.jpg Column no. two Must / should - ചെയ്യണം, സംഭവിക്കണം. Col 1 Fight/Fights അടികൂടാറുണ്ട്, അടികൂടുന്നു Col 2 👉Fight അടികൂടുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Fighting അടികൂടുന്നു, അടികൂടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അടികൂടികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അടികൂടുകയായിരുന്നു Col 4 Fought അടി...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 12:15 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

18.

ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം കോളത്തിലെ അടുത്ത കോഡ് വാക്ക് നോക്കാം.

അത് Must, Should എന്നീ രണ്ട് വാക്കുകൾ ആണ്. ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും ഈ കോളത്തിൽ ഒരേ അർത്ഥമാണ് ഉള്ളത്.

ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ചെയ്യണം, സംഭവിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ കോളത്തിൽ.

ഇപ്പോൾ നമുക്ക് Must എന്ന വാക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം.
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 12:13 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

17.

https://victoria.org.in/img/eclass/147.jpg I may feel irritated. എനിക്ക് പ്രകോപിക്കപ്പെട്ടതായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. May I feel irritated? ഞാൻ പ്രകോപിക്കപ്പെട്ടതായി അനുഭവപ്പെടട്ടെ? He may feel irritated. May he feel irritated? She may feel irritated. May she feel irritated? They may feel irritated. M...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 12:12 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

16.

https://victoria.org.in/img/eclass/72.jpg Col 1 Feel/Feels തോന്നാറുണ്ട്, തോന്നുന്നു 👉Col 2 Feel തോന്നുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Feeling തോന്നുന്നു, തോന്നികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തോന്നികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, തോന്നുകയായിരുന്നു Col 4 Felt തോന്നി Col 5 Felt തോന്നിയിരുന്നു, തോന്നിയിട്ടുണ്ട് &c.
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 12:08 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

15.

https://victoria.org.in/img/eclass/146.jpg I may fall. ഞാൻ വീണേക്കാം. May I fall? ഞാൻ വീണോട്ടെ? ഇവിടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ചോദ്യവാക്യം പ്രസ്താവനാ വാക്യത്തിൻ്റെ ചോദ്യവാക്യം അല്ലാ എന്നതാണ്. സംഭവിച്ചേക്കാം, ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പ്രസ്താവനാ വാക്യം അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, ചോദ്യവാക്യം അന...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 12:02 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

14.

Image


Col 1 Fall/Falls വീഴാറുണ്ട്, വീഴുന്നു

Col 2 👉Fall വീഴുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)

Col 3 Falling വീഴുന്നു, വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വീഴുകയായിരുന്നു

Col 4 Fell വീണു

Col 5 Fallen വീണിരുന്നു, വീണിട്ടുണ്ട് &c.
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 11:59 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

13.

https://victoria.org.in/img/eclass/145.jpg I may faint if I see that ghost. ആ പ്രേതത്തെ ഞാൻ കാണുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ബോധംകെട്ടുവീണേക്കാം. He may faint if he sees that ghost. She may faint if she sees that ghost. They may faint if they see that ghost. We may faint if we see that ghost. You may faint if ...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 11:56 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

13.

https://victoria.org.in/img/eclass/70.jpg ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം കോളത്തിലെ May എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. Col 1 Faint/Faints ബോധംകെടാറുണ്ട്, ബോധംകെടുന്നു 👉Col 2 Faint ബോധംകെടുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Fainting ബോധംകെടുന്നു, ബോധംകെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ബോധംകെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ബോധംകെടുകയായിരുന്നു...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 11:52 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

10.

https://victoria.org.in/img/eclass/144.jpg I can face any danger if you are with me. നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് അപകടത്തേയും നേരിടാൻ കഴിയും. Can I face any danger if you are with me? നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് അപകടത്തേയും നേരിടാൻ കഴിയുമോ? He can face any danger if y...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 11:48 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

9.

https://victoria.org.in/img/eclass/69.jpg Col 1 Face/Faces അഭിമുഖീകരിക്കാറുണ്ട്, അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു 👉Col 2 Face അഭിമുഖീകരിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Facing അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അഭിമുഖീകരിക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Faced അഭിമുഖീകരിച്...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 11:46 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

8.

https://victoria.org.in/img/eclass/143.jpg I can express my opinion if I want. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. Can I express my opinion if I want? എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? From where can I express my opinion if I want? എന...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 11:41 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

7.

https://victoria.org.in/img/eclass/68.jpg Col 1 Express/Expresses പ്രസ്താവിക്കാറുണ്ട്, പ്രസ്താവിക്കുന്നു 👉Col 2 Express പ്രസ്താവിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Expressing പ്രസ്താവിക്കുന്നു, പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പ്രസ്താവിക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Expressed പ...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 11:27 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

6.

https://victoria.org.in/img/eclass/142.jpg I will expose their evil deeds. ഞാൻ അവരുടെ ഹീന പ്രവർത്തികൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരും. Will I expose their evil deeds? അവരുടെ ഹീന പ്രവർത്തികൾ ഞാൻ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമോ? How will I expose their evil deeds? അവരുടെ ഹീന പ്രവർത്തികൾ ഞാൻ എങ്ങിനെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരും? He will e...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 11:26 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

5.

https://victoria.org.in/img/eclass/67.jpg Col 1 Expose/Exposes ദൃശ്യമാക്കാറുണ്ട്, ദൃശ്യമാക്കുന്നു 👉Col 2 Expose ദൃശ്യമാക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Exposing ദൃശ്യമാക്കുന്നു, ദൃശ്യമാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ദൃശ്യമാക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ദൃശ്യമാക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Exposed ദൃശ്യമാക്കി Col 5 Expos...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 11:24 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

4.

https://victoria.org.in/img/eclass/141.jpg I will explain everything to you. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദ്ധീകരിച്ചുതരും. Will I explain everything to you? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദ്ധീകരിച്ചുതരുമോ? From where will I explain everything to you? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എവി...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 11:19 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

3.

https://victoria.org.in/img/eclass/66.jpg Col 1 Explain/Explains വിശദീകരിക്കാറുണ്ട്, വിശദീകരിക്കുന്നു 👉Col 2 Explain വിശദീകരിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം) Col 3 Explaining വിശദീകരിക്കുന്നു, വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു,വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു Col 4 Explained വിശദീകരിച്...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 11:16 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

2.

https://victoria.org.in/img/eclass/65.jpg https://victoria.org.in/img/eclass/139.jpg I enquire about him every day. ഞാൻ അയാളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ അയാളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അന്വേഷിക്കുന്നു. Do I enquire about him every day? ഞാൻ അയാളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അന്വേഷിക്കാ...
posted by VED
Tue Mar 19, 2024 11:05 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 11
Replies: 26
Views: 550

28, Previous - Next

posted by VED
Tue Mar 19, 2024 11:05 am
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 12.
Replies: 20
Views: 743

Day 12.

പന്ത്രണ്ടാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്

ആദ്യം നമുക്ക് ചോദ്യ വാക്കുകൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി വായിച്ചു പരിശീലിക്കാം.

Image


ശ്രദ്ധിക്കുക

What is - വാട്ടീസ് അല്ല.

What is that? അതെന്താണ്?

വാട്ടീസ്ദാറ്റ്? അല്ല.
posted by VED
Mon Mar 18, 2024 8:04 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 11
Replies: 26
Views: 550

27. Speech - About English - full speech

posted by VED
Mon Mar 18, 2024 8:02 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 11
Replies: 26
Views: 550

26. English rhyme

CLICK HERE The Mulberry bush!
posted by VED
Mon Mar 18, 2024 8:01 pm
Forum: Direct class for Malayalam speakers
Topic: Day 11
Replies: 26
Views: 550

25. col 2 - can do

https://victoria.org.in/img/eclass/16.jpg https://victoria.org.in/img/eclass/138.jpg I can do that work very fast. Can I do that work very fast? He can do that work very fast. Can he do that work very fast? She can do that work very fast. Can she do that work very fast? They can do that work very f...